760 Views
2018 Mar 14technology
img

به گزارش خبرگزاری رویترز، دبی آزمایشتات متعددی را در حواشی خلیج فارس انجام داد تا بتواند شهر خود را به شهر هوشمند تبدیل کند. در اینصورت از لحاظ جاذبه گردشگری اهمیت ویژه ای خواهد داشت.
مقامات مسئول در اداره جاده ها و حمل و نقل دبی، دو خودروی مکعب شکلی را که در شرکتی در ایتالیا ساخته شده، به نمایش گذاشتند. گویا قرار بر این است که از این خودروها در خیابان های اصلی دبی استفاده شود.
این خودرو ها دارای شش صندلی هستند و باید تحت نظارت مهندسین ایتالیایی مورد تست و ارزیابی قرار بگیرند.
مقامات دبی برای ادامه تحقیق و توسعه این خودروها مبلغی حدود 1.5 میلیون درهم (410 هزار دلار) تخمین زده اند. گویا قصد دارند تا سال 2030 از این خودرو ها در تمام دبی استفاده کنند. جابجایی با این خودروها چیزی حدود 25 درصد کل جابجایی در دبی را شامل خواهد شد.
خالود الحوادی مدیر مجموعه سیستم های خودکار سازی گفت: هدف ما توسعه این دو وسیله نقلیه است.
وی بدون اینکه از جزئیات پروژه سخنی بگوید، ادامه داد: این آزمایشات به توسعه و بهبود عملکرد این خودروها کمک می کند.
او گفت که پروژه های متعددی از جمله اتوبوس های بدون راننده و سیستم حمل و نقد دریایی در حال توسعه هستند.
وی بیان کرد: در سال های ابتدایی، این خودروها مسیرهای از پیش تعیین شده را خواهند پیمود. اما در سال های بعد، از طریق موبایل قابل دسترسی خواهند بود و تا منازل هم خواهند آمد.
وی خاطر نشان کرد: نمی توان سال دقیقی را برای شروع پروژه تعیین کرد. ولی امیدواریم در اواخر 2018 و اوایل 2019 بتوانیم طرح جامع تری را داشته باشیم.
این خوردوها از انرژی برق تغذیه می کنند و در سرعت بالاتر از 80 کیلومتر بر ساعت حرکت خواهند کرد.
دبی سال گدذشته طرح هایی را برای تاکسی پرنده اعلام کرده بود.

شهر هوشمند

خودرو

دبی

خلیج فارس

تاکسی پرنده