57 Views
2018 Mar 13NewsHealth
img

آزمایش هموگلوبین A1C چیست؟

تست آزمایشگاهی ساده ای که میانگین میزان قند موجود در خون فرد را در 3 ماه گذشته نشان می دهد آزمایش هموگلوبین A1C نشان می دهد که قند خون فرد مبتلا به دیابت در طول این مدت به میزان نرمال نزدیک بوده یا از میزان نرمال بسیار بالاتر است. با این روش پزشک معالج شما، قادر به بررسی کیفیت کنترل قند خون شما می باشد.

چه کمیتی در این آزمایش اندازه گیری می شود؟

قندی که در جریان خون وجود دارد تمایل به اتصال به هموگلوبین ( هموگلوبین مسئول حمل اکسیژن در خون است ) در گلبول قرمز دارد این فرایند گلیکوزیلیشن (glycosylation) نامیده می شود.قند متصل شده به هموگلوبین در طی مدت 120 روز عمر گلبول قرمز همچنان به هموگلوبین باقی می ماند. تحقیقات نشان داده است، هر چه میزان هموگلوبین A1C پائین تر باشد احتمال ابتلا به عوارض بینایی، کلیوی و اعصاب انتهایی در بیماران د یابتی کمتر است.

در چه شرایطی نیاز به انجام این ازمایش وجود دارد؟

تمام افراد مبتلا به دیابت حداقل دو بار در سال باید این آزمایش را انجام دهند. چنانچه تغییری در نحوه درمان بیمار توسط پزشک معالج صورت گیرد و یا چنانجه برای مدتی طولانی مقدار قند خون بیمار بالا باشد دفعات انجام این آزمایش بالا می رود.

انجام آزمایشات روتین اندازه گیری قند خون بوسیله دستگاههای قند سنج توسط خود بیمار، میزان قند خون را در همان زمان آزمایش نشان می دهد این موضوع کمک بزرگی برای انتخاب نوع و مقدار غذا ،میزان فعالیت فیزیکی و میزان داروی مورد نیاز بیمار می باشد. همچنین با اندازه گیری های روزانه بیمار متوجه خواهد شد که در چه ساعاتی از شبانه روزقند خونش خیلی بالا یا خیلی پایین است و این می تواند برای تنظیم داروی بیمار، توسط پزشک موثرمی باشد. اندازه گیری قند خون بصورت روتین با دستگاههای قند سنج در واقع کنترل قند خون در همان زمان آزمایش است در حالیکه آزمایش هموگلوبین A1C تصویر جامعی از کنترل قند خون در سه ماهه گذشته را به ما نشان می دهد و برای پزشک نمایشگر موفقیت یا عدم موفقیت بیمار در کنترل قند خون می باشد.

نتایج آزمایش هموگلوبین A1C چه معنایی دارد؟

برای افراد مبتلا به دیابت میزان هموگلوبین A1C باید کمتر از 7 باشد تحقیقات نشان داده است که هر چه نتیجه آزمایش هموگلوبین A1C به عدد 7 نزدیکتر باشد احتمال ابتلا فرد به عوارض و مشکلات دیابت نظیر ناراحتی ها ی بینایی ،کلیوی، اعصاب کمتر است. نتیجه آزمایش هموگلوبین A1C با اندازه گیری قند خون روزانه در افرادی که قند خون آنها بالا است مرتبط است اما در افراد یکه نتیجه آزمایش هموگلوبین A1C آنها کمتر از 7 باشد قند خون روزانه اشان (قبل از غذا) در طول سه ماه گذشته بندرت بالای 150 میلیگرم در سی لیتر خواهد بود و از سوی دیگر حداقل قند خون آنها کمتر از 60 تا 70 میلیگرم در سی لیتر نخواهد بود. چگونه افراد مبتلا به دیابت می توانند هموگلوبین A1C کمتر از 7 داشته باشند. اگر بخواهید دیابت را تحت کنترل در آورید لازم است که برنامه غذایی صحیح و منظمی را رعایت کنید، برنامه ورزشی منظمی را دنبال کنید و داروهای خود را بطور منظم با هماهنگی با پزشک معالجتان مصرف کنید. در ضمن اندازه گیری روتین قند خون و مشورت با پزشک از ضروریات است.

عواملی نظیر: خوردن بیش از حد،ا خوردن غذاهایی که برای افراد دیابتی توصیه نمی شود، نداشتن فعالیت فیزیکی ، استرس ،نیاز به تغییر دارویی ،عفونت ها و بیماریها، سبب بالا رفتن نتیجه آزمایش هموگلوبین A1C می شود. بهر حال در صورت بالا بودن نتیجه آزمایش هموگلوبین A1C ، بیمار باید تحت بررسی قرار گرفته و برنامه منظم تغذیه ای ، ورزش و دارویی جدیدی دریافت کند.

هموگلوبین A1C

قند

دیابت