81 Views
2018 Mar 05Training
img

سلام دوستان عزیزم

امروز به دو مفهوم پرکاربرد را بررسی می کنیم. مفهوم سیگما یعنی چی؟؟؟سیگما به مفهوم جمع است . اگر n تا داده داشته باشیم،بخواهیم جمع این n داده را با نمادی نشان دهیم از نماد سیگما استفاده می کنیم.یکی دیگر از مفاهیمی که ما بارها در زندگی روزمره استفاده می کنیم مفهوم میانگین است. برای مثال می گوییم وقتی می خواهیم از معدل خود را حساب کنیم اگر ضریب تمام درسها برابر باشد ، نمرات همه درس ها را جمع می کنیم؛تقسیم بر تعدادشان می کنیم این دقیقا همان مفهوم میانگین در ریاضی می باشد.اما اگر ضریب هر درس متفاوت باشد چه می کنیم؟؟اگر مثلا ضریب درس ریاضی ۴ باشد ولی ضریب بقیه درس ها ۳ باشد چه می کنیم.حال اگر در یک نمونه گیری آماری از داده سوم ؛پنج بار تکرار شده باشد ولی بقیه داده ها یک بار تکرار شده باشند چه می کنیم؟؟؟برای جواب سوالات بالا به فرمول میانگین موزون داده ها را نگاه کنید. معدل یا میانگین سوالی است که بارها در زندگی روزمره از آن استفاده می کنیم؛برای دوستان عزیزم تلاش در سایه توکل به خدا آرزومندم . التماس دعا