247 Views
2018 May 26Trainingtechnology
img

تنظیم ساعت سرور بسیار مهم می باشد، برای تنظیم ساعت در سرور Core می توان از یکی از روش های زیر استفاده کرد تا ساعت سرور به درستی  انجام شود.


استفاده از ابزار Server Core Configuration Tool:
1- وارد سرور خود شده و وارد command prompt شوید و دستور sconfig.cmd را وارد کرده و اینتر نمایید.
2- عدد 9 را برای ورود به Date and Time وارد نمایید.
3- بعد از تنظیم ساعت OK را انتخاب نمایید.
4- برای خروج از command line عدد 15 را وارد نمایید.


تنظیم کردن ساعت سرور با استفاده از PowerShell:تنظیم ساعت با استفاده از PowerShell

1- وارد سرور خود شده و در command prompt و عبارت powershell را وارد نمایید.
2- در پاورشل ساعت مورد نظر را به صورت زیر وارد نمایید:
"set-date -date "10/10/2015 18:53

Windows server core

windows server 2012 r2

ویندوز سرور

ویندوز سرور 2012