63 Views
2018 Mar 18Training
img

شما با تصویری که شامل “Retro Toyz” در بالای محیط کار و زمین در پایین است کار کرده اید. اما اگر کارت گرافیک شما از OpenGL پشتیبانی می کند، می توانید محیط کار را برای ترسیم،تایپ و یا جایگذاری موضوعات از یک نقطه نظر دیگر، بچرخانید. شما نما را هنگام اضافه کردن یک بیانیه ی کپی رایت در امتداد حاشیه ی تصویر، خواهید چرخاند. (اگر کارت گرافیک شما از OpenGL، حمایت (ساپورت)نمی کند، از این قسمت صرف نظر کنید.)

ابتدا متن را تایپ کنید.

1- برای باز کردن پانل Character به مسیر Window > Character بروید. یک فونت سریف مانند Myriad Pro با اندازه ای کوچک مانند 10 pt انتخاب کنید و رنگ آن را بر روی سفید تنظیم کنید.

2- ابزار تایپ افقی (Horizontal Type) را انتخاب و سپس بر روی گوشه ی پایین سمت چپ تصویر کلیک کنید. عبارت Copyright YOUR NAME Productions را با جایگذاری نام خودتان تایپ کنید.


می خواهید که متن کپی رایت در امتداد حاشیه ی سمت چپ تصویر نمایش داده شود. بوم (canvas) را بگردانید تا جایگذاری آسان تر شود.

3- ابزار چرخش نما (Rotate View) چرخش بوم (canvas) (فقط OpenGL)2را که در زیر ابزار دست (Hand)چرخش بوم (canvas) (فقط OpenGL)3پنهان است، انتخاب کنید.

4- هنگام کشیدن ابزار به صورت قوسی شکل، کلید Shift را نگه دارید تا بوم به اندازه ی 90 درجه ساعتگرد بچرخد. فشار دادن کلید Shift، چرخش را به افزایش های 45 درجه ای محدود می کند.


پیشنهاد: همچنین می توانید مقدار چرخش را در کادر Rotation Angle در نوار گزینه ها وارد کنید.


5- لایه ی متنی Copyright را انتخاب کنید و سپس به مسیر Edit > Transform > Rotate 90° CCW بروید.

6- از ابزار جابجایی (Move) برای هم تراز کردن متن در امتداد حاشیه ی بالای تصویراستفاده کنید. حاشیه ی بالا در صورت قرار گیری تصویر در وضعیت معمول، حاشیه ی سمت چپ خواهد بود.

7- ابزار چرخش نما (Rotate View) را مجددا انتخاب کنید و سپس بر روی Reset View در نوار گزینه ها کلیک کنید.

8- برای ذخیره کردن کار خود به مسیر File > Save بروید.

اتمام کار

به عنوان گام پایانی، پانل لایه ها را با پاک کردن لایه های قالب راهنما، مرتب کنید.

1- مطمئن شوید که لایه های Copyright, Title, Spaceship, Pattern, Retro Shape, Grass, Background تنها لایه های نمایان در پانل لایه ها هستند.

2- از منوی پانل لایه ها گزینه ی Delete Hidden Layers را انتخاب کنید و سپس برای تایید بر روی Yes کلیک کنید.

3- برای ذخیره کردن کار خود مسیر File > Save را انتخاب کنید.


منبع: tutorial24

فتوشاپ

آموزش فتوشاپ