168 Views
2018 Feb 13Trainingtechnology
img

سلام دوستان و همراهان همیشگی ای دانش ، با قسمت سوم آموزش html درخدمت شماهستیم.نکته ای که در قسمت های قبل فراموش کردم ذکر کنم تفاوت بین دو پسوند html و htm برای ذخیره ی اسناد بود.در عمل این دو پسوند تفاوتی با یکدیگر ندارند.پسوند htm یک پسوند قدیمی است و مربوط به زمانیست که پسوند ها از 3 حرف تشکیل می شدند ولی امروزه بهتر است از پسوند html استفاده کنید.

خب در این بخش کمی با تگ های مورد استفاده در Html آشنا خواهید شد.


عناصر Html

عناصر html اجزا سازنده یک مجموعه html هستند.عنصر html یعنی هرچیزی که بین تگ ابتدایی و انتهایی وجود دارد.

عناصر و یا اجزا یک مجموعه html دارای نظام و قواعد خاصی هستند که تعدادی از آنها در زیر ذکر شده است.

1- عناصر html با یک تگ باز شروع می شوند.

2-عناصر html با یک تگ بسته به پایان می رسد.

3-محتوای عناصر در بین تگ های ابتدایی و انتهایی قرار می گیرند.

4-بعضی از عناصر html محتوایی ندارند.

5-بعضی از عناصر مانند <b/> در تگ ابتدایی بسته می شوند.

6-بعضی از عناصر html دارای مشخصات و توانایی هایی هستند که در ادامه به آنها بیشتر می پردازیم.

سرفصل یا همان Head Line

<h1>This is a Heading</h1>

<h2>This is a Heading</h2>

<h3>This is a Heading</h3>

سرفصل ها توسط تگ های <h1> تا <h6> علامت گذاری می شوند.


پاراگراف


<p>This is a paragraph</p>

<p>This is a another paragraph</p>


پاراگراف ها توسط تگ های <p> علامت گذاری می شوند.


پیوند ها و یا Links

<a href="www.edanesh.com">this is a link</a>

لینک ها و یا پیوند ها توسط تگ <a> علامت گذاری می شوند.این تگ شامل جزئیاتی است که در بخش های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.


تصاویر

<img src="edanesh.com" width="400" height="400" ></img>

تصاویر توسط تگ <img> علامت گذاری می شوند که همانند تگ قبلی دارای ویژگی هایی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.


خب دوستان امیدوارم با تمرین و ممارست بیشتر به تسلط کامل برسید.


html

آموزش html

طراحی صفحات وب

html به زبان ساده

آموزش طراحی وب

طراحی وب

ساخت صفحات وب