49 Views
2018 Mar 28Training
img

ابزار انتخاب چوب جادویی ( Magic wand tools)

ابزار چوب جادویی انتخاب را تقریباً به صورت خودکار انجام میدهد. به این صورت که وقتی روی قسمتی از یک تصویر با این ابزار کلیک میکنید


قسمتهایی از تصویر که از نظر رنگ تقریباً یکسان میباشد را انتخاب میکند. برای امتحان کردن این ابزار کافی است که آن را انتخاب کنید و روی قسمتی کلیک کنید . 

1 -روی  ابزار جادویی کلیک راست کنید.

2 - از منوی باز شده روی ابزار انتخاب جادویی کلیک کنید. 

3 - روی قسمتی از تصویر کلیک نمائید.


فتوشاپ