20 Views
2018 Mar 10Social
img

 زمانی که یک منبع پس انداز اضطراری ایجاد کردید، بسیار مهم است که از آن فقط برای مواقع اضطراری استفاده کنید! معنی اضطرار و ضرورت را همگی می دانیم، اما برخی از آنها را برای شما مثال می زنیم:

۱) هزینه های درمانی الزامی که توسط بیمه پوشش داده نمی شوند
۲) مخارج و هزینه های شخصی در هنگام عدم اشتغال
۳) پوشش دادن یک هزینه سنگین پیش بینی نشده مانند قبض برق و یا مالیات!
۴) تعمیرات اساسی خودرو و یا مسکن

5) اتفاقات و حوادث غیر مترقبه

 از پس انداز اضطراری خود برای موارد زیر استفاده نکنید:

۱) تراز کردن بودجه خود (رساندن میزان درآمد به هزینه‌ها)
۲) خریدن یک ست مبلمان جدید!
۳) مسافرت و گردشگری
۴) خریدن لوازم الکتریکی خانگی زمانیکه وسیله موجود سالم و کافی است
۵) پرداخت قبض های جاری تلفن همراه و شارژ اینترنت و ...


حتما پیشنهاد میکنم پول رو تو حسابی بذارید که کارت نداشته باشه!!

پس انداز

استاده بهینه

هزینه های درمانی

مالیات

تعمیرات

تراز بودجه