36 Views
2018 Mar 05Newstechnology
img

ما درباره انفجار بزرگ یا Big Bang خیلی چیزها شنیده ایم. انفجار بزرگ به لحظه ای گفته می شود که یک چیز خیلی خیلی کوچک شروع به بزرگ شدن کرد و در نتیجه طی میلیاردها سال دنیای هستی به صورتی که ما میبینیم به وجود آمد.

اما قبل از انفجار بزرگ چه چیزی وجود داشته است؟ همه چیز؟ هیچ چیزی؟ یک سری انفجار های کوچک و بی سر و صدا؟

نیل دگراس تایسون، در برنامه تلوزیونی «Talk Show»، استیون هاوکینگ، فیزیکدان بزرگ را با سوال هایش به چالش کشیده است.

هاوکینگ در جواب این سوال یک پاسخ ساده و مستقیم ارائه داد.هاوکینگ گفت: هیچ چیزی قبل از Big Bang وجود نداشته است.

او توضیح داد که نظریه نسبیت اینشتین اصرار دارد که فضا و زمان، در اثر ماده و انرژی یک خمیدیگی دائمی دارند.

برای هاوکینگ، بهترین توصیف برای آغاز جهان، رویکرد اقلیدسی است.

او گفت: زمان واقعی معمول با زمان خیالی جایگزین شده است. صادقانه بگویم که چنین اتفاقی همیشه برای من اتفاق می افتد. من تصور می کنم زمان با سرعت خاصی پیش رفته است تا بتوانیم چیزهایی که تصور می کنیم را کشف کنیم.

با این حال برای هاوکینگ زمان خیالی رفتاری به عنوان بعد چهارم فضا دارد. او و اقلیدس معتقدند که زمان خیالی «سطحی خمیده و چهار بعدی مانند سطح زمین است، اما با دو بعد دیگر.»

پس یعنی شش بعدی است؟

هاوکینگ اصرار دارد که جهان هستی مرز ندارد. درست است، جهان مانند عشق واقعی بی حد و مرز است.

در اصل، می توان سطح منحنی فضا-زمان را با سیاره ی کوچک ما مقایسه کرد.

هاوکینگ می گوید: ما می توانیم زمان واقعی و زمان خیالی را به عنوان آغاز در قطب جنوب مشاهده کنیم، که در واقع نقطه ای هموار از فضا-زمان است که قوانین طبیعی فیزیک در آن رعایت می شوند. هیچ چیز در جنوب قطب جنوب وجود ندارد، بنابراین هیچ چیزی قبل از انفجار بزرگ وجود نداشته است.ستاره شناسان خیلی سخت تلاش می کنند تا بتوانند آنچه را که ممکن است کمی بعد از انفجار بزرگ رخ داده باشد را شناسایی کنند. همین چند روز پیش، آنها سیگنال هایی را کشف کردند که از اولین ستارگان متولد شده تولید شده است.

با این حال، مساله ای که سالهاست من سعی دارم به مردم بگویم این است که انسان ها نسبت به آنچه فکر می کنند، کمتر اطلاعات دارند. خیلی چیزها وجود دارد که ما هنوز نمی دانیم، زیرا هنوز خیلی چیزها مانده است که تجربه نکرده ایم. مشکل اینجاست که ما همه چیز را از دیدگاه های انسانی می بینیم.

شاید روزی بیاید که آدم فضایی ها به زمین بیایند و ما بفهمیم که اطلاعات ما در زمینه فیزیک به طرز شگفت انگیزی ابتدایی است و ما هنوز وجود هزاران بعد زندگی را در جهان درک نکرده ایم.

یکی دیگر از فیزیکدانان معروف دنیا به نام میشیو کاکو، معتقد است که ما باید کاملا اعتقاد به وجود آدم فضایی ها را از سرمان خارج کنیم.


استیون هاوکینگ

BIG BANG

انفجار بزرگ

آدم فضایی