76 Views
2018 Jan 15Newstechnology
img

کارشناسان ادعا می کنند که جاگذاشتن گوشی های هوشند در خودرو ها توسط کابران ؛ افزایش شدید دزدی این گوشی ها را در پی داشته است . سال گذشته بیش از نیمی از پلیس های بریتانیا ، تعداد خودرو هایی که بخاطر دزدی از داخل آنها شیشه هایشان شکسته بود را سرسام آور اعلام کردند! آنها گفتند دزدان کاملا از اینکه صاحبان گوشی هایِ هوشمندِ گران قیمت از آوردن آنها به بیرون از خودرو ، امتناع می ورزند ؛ راضی اند ! یک چهارم از یک میلیون خودرویی که در سال 2016 شکسته شدند ، بخاطر دزدی یک شی از داخل آنها بوده است . طبق آمار رسمی پلیس  ؛ این رقم در حال افزایش نگران کننده ای نیز است ! 


طبق آمار Mark Godfrey ؛ مدیر عامل شرکت بیمه ای RAC ؛ تعداد 8700 عدد از  239920 گوشی به سرقت رفته از داخل خودرو ها ؛ تنها مربوط به سال گذشته است ! آماری که قطع به یقین راننده های پرمشغله ای که فرصت شکایت و طی مراحل قانونی و اداری ندارند را شامل نمی شود .  عامل دیگر افزایش سرقت تلفن های همراه؛ استفاده از آنها بعناون نقشه خوان در خودرو ها هست . وسیله ای که بطور ثابت روی شیشه جلو نصب می شود و مسیر را به ما نشان می دهد و بعد از رها کردن آن درون خودرو ، برای دزدان خودنمایی می کند ! 


متخصصان این امر گفته اند که افزایش این گونه دزدی ها روند نگران کننده ای دارد که با فرهنگ سازی در بین رانندگان ، باید از وخیم شدن این اوضاع هر چه سریعتر ، جلوگیری بشود . این روند نگران کننده ، ارتباط مستقیمی با فراموشکاری رانندگان و جا گذاشتن تلفن همراه خود در خودرو دارد . 

Mark Godfrey همچنین می گوید که دزدانی که سوژه های خود را از درون خودروهای شخصی جست و جو می کنند ، بیشتر به دنبال اقلامی هستند که تبدیل کردن آنها به پول نقد آسانتر باشد . چه چیزی مناسب تر از تلفن های همراه ؟! 

اما بسیاری از رانندگان معتقدند رها کردن گوشی در خودرو و دل بستن به صدای آژیر خطر خودرو در هنگام دزدی ؛ می تواند مطمئن تر باشد ؛ اما صدای آژیر یک خودرو ، چقدر می تواند از صدای فریاد های یک انسان ، مهم تر باشد ! 


این مطلب باقی می ماند که بجز گوشی ، ممکن است اقلام با ارزش زیادی که متعلق به ما هستند ، در خودرو ما ؛ جا بمانند . پس راه حل چه می تواند

دزدی

گوشی های هوشمند

دزدی از درون خودرو ها

Smartphone