87 Views
2018 Mar 04technology
img

افزایش امنیت تلگرام:  

امروزه تلگرام در بین ما محبوبیت عجیبی پیدا کرده است هر تکنولوژی مانند (تلگرام) اثار مثبت ومنفی زیادی دارد.باید تلاش کنیم که ازآثار منفی آن بکاهیم. در این مقاله جلو گیری از هک تلگرام با افزایش امنیت اکانت تلگرام را به شما خواهیم آموخت.مهم ترین روش ها برای جلوگیری از هک تلگرام عبارت اند:

  1-رمزگذاری روی برنامه تلگرام: 


وارد برنامه تلگرام شوید.


به قسمت تنظیماتSettingوارد شوید.


گزینه Privacy and securityرا انتخاب کنید.


بعد روی گزینهPasscode lockکلیک کنید.


-در این مرحله رمز مورد نظر خودراوارد کنید. 


2-روش دوم :تایید دو مرحله ای

  به قسمت تنظیماتSettingوارد شوید.


قسمتPrivacy and securityرا انتخاب کنید. 


گزینه Two-step verificationرا انتخاب کنید.


روی گزینه Set additional passwordکلیک کنید.

 

 با دقت Passwordو email را وارد کنید.

 

در پایان توجه داشته باشید که همیشه مراقب اطلاعات شخصی خود باشید تا لذت استفاده از آن به تلخی تبدیل نشود