279 Views
2018 Apr 10News
img

سوء استفاده آنلاین در تمام اشکال آن یک مشکل است، اما به ویژه در شبکه های اجتماعی و به خصوص در توییتر. پس چه راحلی برای آن وجود دارد؟ سوء استفاده آنلاین یک مشکل واقعی است، و بسیاری از منتقدان به مدت طولانی توییتر را به عدم رسیدگی به این مشکل متهم کردند. اما در حال حاضر توییتر در حال برنامه ریزی برای همکاری با آکادمیک دانشگاهی است تا یک فرض ساده را آزمایش کند: اگر نشریات یا شبکه های اجتماعی تلاش کنند که قوانین خود را روشن تر و واضح تر کنند، آیا این منجر به کاهش سوء استفاده آنلاین می شود؟

Susan Benesch، استاد دانشگاه هاروارد در رشته اینترنت و جامعه معتقد است که این آزمایش را انجام خواهد داد. تحقیقات قبلی نشان می دهد که اگر قوانین در شبکه های اجتماعی و نشریات واضح تر شوند احتمال بیشتری وجود دارد که افراد قوانین را دنبال کنند. از یکشنبه، توییتر با Benesch و یک تیم از محققان همکاری می کند تا فرضیه ای را که ممکن است بر توییتر اثر بگذارد، آزمایش کنند.

این مطالعه به مدت 60 روز با بازنگری 90 روزه بر رفتار کاربران انجام می شود و برنامه این است که بر کاربران جدید، کاربران عادی و کاربران که در 90 روز گذشته مضنون به سوء استفاده بوده اند، مطالعه شود. این تحقیق به مجله های علمی دانشگاهی منتقل خواهد شد، اما Benesch قصد دارد نتایج مطالعاتش را برای همه منتشر کند. او گفت: "ما امیدواریم که این پروژه دانش عملی در مورد جلوگیری از سوء استفاده آنلاین را فراهم کند"

توییتر

سوء استفاده آنلاین