16 Views
2018 Mar 04News
img

در این هفته گوگل از امکانات جدید سرچ خود، اخباری را منتشر کرد. شما می توانید بخشی از متن مورد جست و جوی خود را بدون کلیک کردن SEARCH کنید.وجود این ویژگی توسط TechCrunch گزارش شده است.

گوگل در یک پست در وبلاگ، توضیح می دهد که چگونه این عملکرد را تنظیم کرده است. سوالاتی که جست و جو می کنیم، می تواند چند منظوره باشد و چیزهای مختلفی را در بر بگیرد. به عنوان مثال، یک نمونه ساده از سوالات؛ می تواند " گیاهانی که بیشترین نور را لازم دارند " باشد. این سوال؛ جست و جوی های دیگری نیز مثل " چه گیاهانی به آفتاب نیاز دارند " یا " نقش نور آفتاب در رشد گیاه " را برای شما انجام می دهد. 

یکی دیگر از مثال هایی که خود گوگل می زند:"درد دندان پس از پر کردن"، که همچنین از پاسخ های داده شده می توان فهمید که " دندان چرا آسیب هایی پس از پر شدن می تواند ببیند " یا " مدت زمان عادی دندان درد پس از پر کردن " .

بدین ترتیب گوگل بخشی های زیادی از متن شما را آنالیز می کند و سوالات مشابه و مورد نیاز دیگر شما را نیز پاسخ می دهد. گوگل با این ویژگی شروع می کند و در آینده قصد دارد به سوالات " هدایت شونده " برسد.یعنی برای سوالاتی که چندین جنبه دارند، بتواند جست و جو های موفقی ارائه بدهد. گوگل اعلام کرد که در حال توسعه ی این الگوریتم سرچ کردن می باشد و آنرا در سال جاری در دسترس عموم قرار می دهد.


Google

search

گوگل

سرچ