11 Views
2018 Mar 09News
img

در طی انجام ممیزی ها سالانه در بخش های مختلف اپل، در  روز چهارشنبه، اپل اعلام کرد که در بخش زنجیره ی تامین این شرکت، قوانین کاری و حقوق بشری نقض می شوند. بر اساس گزارش سازمان های مربوطه؛ اپل 44 قانون کارگری را نقض می کند، که این مقدار دو برابر سال گذشته است. با این حال، اپل اعلام کرد که در بازبینی 756 تامین کننده در 30 کشور مختلف، سطح بالایی از انطباق با قوانین کارگری را در عملکرد بخش های خود مشاهده کرد.

نسبت عملکردی اپل در طی سالهای اخیر کاهش یافته است. از نمره ی 59 در سال 2017 ، 1  نمره کاهش یافته و نسبت به 2016 ؛ نمره ی امسال اپل، 3 درصد کاهش یافته است. بیشتر عدم انطباق مربوط به بخش تامین کنندگان و زنجیره تامین اپل می باشد.


در یک مورد، بیش از 700 کارگر اپل در فیلیپین اخراج شدند که علت آن بدهی های اپل بوده است. در این کشور 2 کارگر زیر سن 15 سال در کارخانه های اپل کار می کردند که نمونه ای از نقض قوانین کارگری بوده است. 

اما اپل با این جال برنامه هایی نیز برای بهبود سلامت روان و سلامت اجتماعی کارکنان خود نیز انجام می دهند. "ما بر این باوریم که هر کس از محصولات اپل استفاده می کند و یا آنرا می سازد شایستگی این را دارد که با شأن و احترام با او برخورد شود" جف ویلیامز یک از سخن گویان اپل در یک بیانیه می گوید: "ما با برنامه های آموزش بهداشت و فرصت های جدیدی برای پیشرفت در تامین کنندگان مان را تدوین کرده ایم " 

Apple

اپل