157 Views
2018 Mar 12technology
img
توییتر نیاز به کمک دارد و از بیان این موضوع نمی‌ترسد . مدیرعامل این شرکت جک دورسی روز پنج‌شنبه یک سخنرانی زنده برای گفتگو در مورد ارائه ایده‌ها جهت اصلاح خدمات توییتر و چگونگی کمک به آن ترتیب داد .
این مسئله پس‌ازاینکه دورسی هفته پیش طی پست‌های متعددی تائید کرده بود که شبکه اجتماعی تأثیرگذار او یک جنبه بسیار سمی نیز دارد و تیم او " پیامدهای منفی" دنیای واقعی را دست‌کم گرفته است , عنوان شد . او اذعان کرد که توییتر "شاهد سوءاستفاده، آزار و اذیت، ارتش ترول، دست‌کاری از طریق ربات‌ها و کمپین‌های اطلاعات غلط قرارگرفته است".
این شرکت با وضع قوانینی که افراد را از کاربرد حساب‌های کاربری با اسامی تهاجمی منع می‌کند برای حل مشکلات تلاش می‌کند و اکنون در حال وضع قوانین جدید است و از ما ایده‌هایی برای ترویج و ارزیابی بیشتر گفتگوهای مدنی می‌خواهد .
برای بسیاری از کاربران توییتر تعجب‌آور است که چرا این شرکت به چنین جایی رسیده است , به‌ویژه طی چند سال گذشته این رسانه اجتماعی تبدیل به مرکزی برای سوءاستفاده , نقض حریم خصوصی , تهدید مرگ و تلاش‌هایی برای تسلط بر انتخابات شده است.
Vijaya Gadde مدیر حقوقی، سیاست‌ها  و اعتماد و امنیت توییتر گفت: "یکی از مواردی که ما تلاش کردیم تا به‌عنوان یک شرکت بر روی آن تمرکز کنیم، بی‌طرفی است زیرا فقط  در این صورت می‌توانیم هنگام تصمیم‌گیری به دیدگاه‌های سیاسی نگاه نکنیم. وی گفت توییتر بدون توجه به آنچه در خارج می‌گذرد متعهد به " آزادی بیان " است .
وی گفت ما بیشتر بر محتوا و رفتاری تمرکز می‌کنیم که دوست نداریم اما زمان زیادی را صرف فکر کردن ‌به محتواهای مجاز ازنظر قانونی نمی‌کنیم .
دورسی گفت توییتر در حال حاضر ایده‌های فراوانی از دانشگاهیان و کاربران دریافت کرده است و قصد دارد پس از ضرب العجل 13 آوریل آن‌ها را نهایی کند.
دورسی در طول سخنرانی زنده خودش با ابراز نگرانی کاربران در رابطه باسیاست عملکرد توییتر مواجه شد . وی گفت قول می‌دهیم که پیشرفت خودمان را در عمل به شما نشان دهیم.
این شرکت همچنین خاطرنشان کرد که در جستجوی ایده‌هایی برای ارزیابی موفقیت توییتر است نه اینکه میزان شکست آن را اندازه‌گیری کند.
به همین منظور، توییتر همچنین قصد دارد سیستم حساب‌های تأییدشده خودش را برای همه کاربران باز کند، به‌این‌ترتیب آن‌ها می‌توانند اعتبار خودشان را اثبات کنند که با علامت آبی در حساب کاربری آن‌ها نمایش داده شوند.
دورسی گفت توییتر در رابطه بااینکه مردم چقدر از خدمات این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند دچار غرور نشده است و خوشحال نیست که شرکت نمی‌تواند مشکلات آشکار خودش را به‌موقع برطرف کند .
شاید این شروع یک تغییر برای توییتر باشد!


توییتر

ایده هایی برای اصلاح

تائید حسابهای کاربری

عملکرد توییتر