123 Views
2018 Mar 07technology
img

واشنگتن در روز دوشنبه قانون منع شرکت های ارائه دهنده ی اینترنت از کاهش سرعت و مسدود سازی سایت ها را تصویب کرد.

این قانون که در روز دوشنبه توسط Gov. Jay Inslee, به امضاء رسید شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنت را از کاهش سرعت و مسدود سازی سایت ها منع می کند. این قانون پس از گذشت 3 ماه از تاییدش توسط FCC با تصویب رسید.

Inslee در بیانیه ای گفت:

"ما از قدرت اینترنت آزاد با خبریم و قبلا دیده ایم که یک دانش آموز با استفاده از آن می تواند با محققان مختلف در ارتباط باشد یا نوجوانان با استفاده از آن توانسته اند کسب و کار های کوچک خود را راه اندازی کنند.

این قانون باعث گردش آزادانه ی اطلاعات و ایده ها در اینترنت می گردد و نقطه ی عطفی خواهد بود در تاریخ."

حامیان این قانون می گویند که شرکت های ارائه دهنده ی اینترنت از تمام توان خود استفاده نمی کنند و از قانون های پیروی نمی کنند؛ اما شرکت هایی مانند گوگل، توئیتر و فیسبوک از این قانون ها پیروی می کنند.

شرکت های ارائه دهنده ی پهنای باند مانند AT&T، Comcast و Verizon می گویند که این قانون موجب کاهش رقبت برای سرمایه گذاری می شود و خواستار لغو این قانون توسط FCC هستند.


اینترنت

AT&T

پهنای باند

آمریکا

اطلاعات

فضای مجازی