164 Views
2018 Mar 11Cultural
img

قصد جان می كـند این عـید و بـهارم بی تو
 این چه عیدی و بهاری است كه دارم بی تو

 گــیــرم ایـن بــاغ ، گلاگل بـشكوفــد رنگین
به چـه كار آیدم ای گل ! به چه كارم بی تو ؟

با تو ترســم به جنونم بكــشد كــار ، ای یــار
 من كـه در عشق چنین شیفــته وارم بی تــو

 بــه گـــل روی تـــواش در بـــگـــشایـــم ورنه
 نكـــند رخــــنه بهاری به حــصـــــارم بی تو

 گیـــرم از هیمه زمرد به نفس رویانده است
 بـــازهـــم بـــاز بـــهــارش نشــــمارم بی تو

 با غمــت صــبــر ســپردم به قراری كه اگر
 هم به دادم نـــرسی ، جــان بسپارم بی تو

بی بهار اســـــت مـــرا شــــعــر بــــهـاری ،‌آری
 نه همیه نـــقش گــل و مرغ نـــیارم بی تو

 دل تنـــگم نــگــذارد كـــه بـــه الــهـام لبــت
 غنــچــه ای نــیز به دفتـــر بــنگارم بی تو