73 Views
2018 Apr 15Tourism
img

در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، تایلند در اوج رونق اقتصادی بود. در طول این زمان، مقامات سعی داشتند با احداث پروژه‌های ساخت‌و‌ساز و اندکی بلند پروازی، قدرت اقتصادیشان را به رخ جهان بکشند. یکی از آن پروژه‌های بلند پروازانه، پروژه‌ی آسمان‌خراش سَتورن بود. زمانی‌که بحران اقتصادی آسیا، اقتصاد تایلند را در هم شکست، این آسمان‌خراش سرنوشت دیگری پیدا کرد و ادامه‌ی پروژه به حالت تعلیق در آمد. متخصصان، طی بررسی اعلام کردند که بازسازی این برج، بیشتر از ساخت یک برج جدید هزینه خواهد داشت. این برج در بین مردم به مکانی تسخیر شده شهرت دارد.

برج

تایلند