36 Views
2018 Mar 31entertainmentGaming
img

Casper Jackson یکی از اعضای نجات یافته در بازی بقا ایزومتریک Distrust می باشد که در حال گذرندان روز های سختی است. او گرسنگی می کشد. او بی خوابی های فراوان کشیده است. بالگرد او سقوط کرده است. همراه با یک بازمانده دیگر در پایگاه تحقیقاتی در مکان نامشخصی از Antarctica ، که دشمنان به نابودی دانشمندان محلی پرداخته اندو در نهایت او در معرض دیوانگی قرار گرفته است.  

هدف شما در بازی این است که همه ی شرایط را در حالت نرمال حفظ کنید ، در حالی که شرایطی که بی نیازی و استقامت و حرارت در 6 منطقه تصادفی به حالت ایستا در بیاورید ، در حالی که در تمامی جعبه ها ، قفسه و سطل های زباله را به دنبال سرنخ و تجهیزات می گردید. به خواب بروید و ناگهان دشمنان در مقابل شما ظاهر می شوند ، اگر در مبارزه با آن ها شکست بخورید و آن ها شما را دستگیر کنند یا از تشنگی ، گرسنگی یا سرما بمیرید بازی به پایان می رسد. بیگانگان برنده می شوند. تصادفی بودن بازی آن را سخت می کند حتی در زمانی که حالت بازی بر روی ساده آن قرار دارد ؛ اما زمانی که شما به ریتم بازی عادت می کنید بازی بسیار سرگرم کننده می شود.  

Antarctica یکی از معدود مناطقی بر روی زمین است که کسی در آن جا برای کمک به شما حضور ندارد. بزرگترین ترس ها در این منطقه بر پایه حرکت برای زنده ماندن است که عموما تاثیر خوبی دارد. بازی حتی بدون بیگانگان سختی های خاص خود را در فراهم آوردن گرما ، از بین بردن گرسنگی و مقاومت در برابر مشکلات را دارا است و شما باید در زمینه اولویت بندی بسیار خوب عمل کنید. شکست شما می تواند به اندازه ی یخ زدن تا زمان مرگ آسان باشد به خصوص اگر شما مدت زمان زیادی را بیرون باشید و کت مناسبی برای محافظت از خود در برابر سرما پیدا کنید یا سوخت شما به اتمام برسد. حتی برخی از غذاهایی که سالم به نظر می رسد ممکن است با از دست دادن بخشی از خود سبب ایجاد مسمومیت در شما گردد. به عنوان مثال این اتفاق ممکن است با بی توجهی به تیکه ی کثیفی که به غذای شما چسبیده است رخ بدهد.


  حتی شما با انتخاب دوتا از بهترین دسته ها ممکن است با شکست مواجه شوید. Distrust تلاش می کند تا با مکان های تصادفی و ساختمان ها و ابزار و غذاهای متنوع بازی را برای شما جالب کند. اگر تمامی بازی طبق نقشه ی شما پیش برود و شما در طول بازی با هیچ مشکلی رو به رو نشوید کل بازی حدود 6 ساعت طول خواهد کشید. ممکن است به نظر شما کوتاه بیاید اما همواره همه چیز طبق نقشه های شما پیش نمی رود و شما باید مسیر بیشتری را برای رسیدن به آن بپیمایید ؛ پس از 6 ساعت بازی هنوز شما حس می کنید که مسیر طولانی برای اتمام بازی در پیش دارید و تازه از محاکمه ای نجات یافته اید.

پیروزی همانند یک احساس گرم در این دنیای سرد خواهد بود. همانطور که Casper ممکن است در نقل قول های خود از شکسپیر به ما بگوید که پیروزی پس از مشکلات و سختی های زیادی ، بسیار لذت بخش است.   

Distrust