652 Views
2018 Jan 20entertainmentGaming
img

وقتی اولین بار من بر روی چمن های گسترده ازیم استپ پا گذاشتم با احساس ماجرجویی قویی مواجهه شدم که مدت زیادی بود در MMO  تجربه نکرده بودم. در قاره ای دور افتاده  درغرب به اسم استرام بلد (Stormblood) فرود آمدم که به دنبال پیدا کردن شاهزاده ای تبعیدی که او را برای جبهه گرفتن در مقابل امپراطوری گارلن قانع کنم. این داستانی به بلندای زمان است که استرام بلد به آن جان تازه ای با آوردن شخصیت های جدیدی که من در طول بازی به آن ها وابسته شده بودم داده است. استرام بلد تنها بزرگ نیست بلکه بازی Final Fantasy 14  است که به شکل عالی خود آورده شده که از داستان های زیادی بهتر است. استرام بلد داستان سرکوب و شورشی است که در مرکز این داستان لایس تبعید شده قرار دارد که متعلق به آلا میگان است که مجبور به جا به جایی برای آزاد کردن مردمش در برابر امپراطوری ظالمانه گارلین شده است.

Lyse یکی از شخصیت های مورد علاقه در تمام فاینال فانتزی ها است. نه تنها او شخصیتی پر جنب و جوش و کاریزماتیک دارد، که حتی در سخت ترین لحظات، لیس بر پای خود می ماند و به هر روشی که شده قدرت خود را بازمیگرداند و من او را بسیار تحسن می کنم همانطور که بقیه کلود یا تیدوس یا دیگر رهبران را تحسین می کنند.


تنها مشکل بزرگ من این است که داستان Stormblood خرد شده است و در بخش های متفاوت MMO  پخش شده است. در مقایسه با مأموریت های اصلی داستان، که با  صحنه های مشتاقانه نمایش داده می شوند، در حق ماموریت های جانبی به طور چشمگیری کوتاهی شده است در حدی که حتی برخی از شخصیت های فرعی فراموش می شوند. آنچه که باعث ناراحتی می شود محدود شدن بازی توسط همین بیش از حد چسبیدن به داستان اصلی است. هر مرحله فقط در مورد رسیدن به مکان و خاصی کلیلک کردن بر روی شی مورد نظر و تحویل دادن آن به مسئول مربوطه است.  که داستان اصلی با داستان گویی ماهرانه و نبرد رئیس ها این مشکل را تا حدی پنهان کرده است. زمانی که من به سطح 70 رسیده بودم بودم دیگر جذابیتی برای من نداشت. خوشبختانه استرام بلد راه های افزایش سطح را افزایش داده است. شرکت در سیاه چاله ها به صورت گروهی یا شرکت درPvP  نیز لذت زیادی دارد و من افسوس میخورم چرا زودتر بخش داستانی را رها نکردم.


مبارزه با رئیس اصلی یکی از رضایت بخش ترین مبارزه های RPG   است که من تا به حال بازی کرده ام.در طول مبارزه صحنه های بسیار زیبای احساسی وجود داشت. من عاشق استرام بلد به خاطر جنگ های بسیارجالب اش هستم که باعث می شود گاهی اوقات مات و مبهوت به صفحه بازی خیره شوید و این نکته را به یاد آورید که در حال کشتن شخصیت قدرتمند غیرقابل تصوری هستید.


یکی دیگر از نکات باعث تعجب من این است که داستان بازی بیش از حد در بخش های آن نفوذ کرده به گونه ای که اگر بخواهید استرام بلد را به عنوان بازیکنی تازه وارد بازی کنید شما باید نزدیک به 50 ساعت را به قسمت داستانی بای اختصاص دهید البته می توان این تیکه ها را با خرید معجون های افزایش سطح رد کرد که حدود 200 هزارتومان برای شما هزینه خواهد داشت که در اینصورت شما هیچ پیشینه ای از شخصیت های بازی نخواهید داشت که آن گاه بازی جذابیت خود را از دست می دهد.


به طور کلی اگر شما  Final Fantasy 14  را دوست ندارید استرام بلد قادر به تغییر ذهنیت شما نخواهد بود ولی اگر شخصی هستید که مذت زمان زیادی با شخصیت ها گذارنده اید این یک بازی عالی خواهد بود.

Final Fantasy 14: Stormblood

Final Fantasy

Final Fantasy 14

Stormblood