20 Views
2018 Mar 09entertainmentGaming
img

تعداد بازی های مسابقه ای در طول این نسل از کنسول ها کم و فاصله ی بین انتشار آن ها زیاد بوده است که این سبب می وشد تا رویکرد ساده بازی Gravel حدودی شبیه به نسخه های قبلی باشد. درباره ظاهر بازی می توان گفت که تفاوت بسیاری بین بین مسابقات آفرود و مسابقات خشن گذاشته است. کمک های بسیاری از جانب کمک راننده به شما می شود تا سختی مسابقات را به حدی که دوست دارید تغییر دهید و وجود گزینه ای برای تغییر دادن ارتفاع ماشین ها ، تغییر دیفرانسیل ها و .... که به شما درجه آزادی بسیاری از شخصی سازی خودرو ها را می دهد. با این حال تاثیر این تغییرات بر روی نحوه رانندگی بازی اثری نداشته و غیرقابل احساس است. این یک بازی ساده مسابقه ای می باشد که به طور شگفت انگیزی که گزینه خوبی برای انتخاب و بازی کردن می باشد ؛ اما این سادگی باعث می شود تا بازی از هیجان کافی برخوردار نباشد.

  حالت داستانی تک نفره Gravel که با نام Off-road masters شناخته می شود ؛ رخ داد های مربوط به مسابقات را با هم قاطی کرده و بین هریک از آنان از طریق نمایش های تلویزیونی ارتباط ساده ای برقرار می کند. بین مسابقات و ارتباط بین آنان ساختار داستانی محکم و مفهومی وجود ندارد. این بدان معنا نیست که بازی هیچ گونه هیجانی ندارد. بلکه زمان هایی از بازی وجود دارد که شما غرق در احساس و اضطراب از برخورد خودرو خود به گاردریل های کنار مسیر مسابقه هستید یا افزایش ناگهانی سرعت که احساس بسیار خوبی به شما هنگام عبور از مزارع آفتاب گردان می دهد. اما لحظات این چنینی بسیار کوتاه اند. شما در مسیر های توفانی و شامل رعد و برق ، سنگ فرش ، خاکی ، گِلی و سبزه مسابقه می دهید. با این حال شما هیچ اختلاف خاصی را در رانندگی در این مناطق احساس نمی کنید. همین را می توان درباره ی خودرو های بازی گفت که شل و شناور است و تفاوت واضحی بین خودرو ها وجود ندارد. 

همه ی این کمبود ها به دلیل بهرمند نبودن بازی از عمق کافی است. این به تنهایی مشکل نیست اما سبب می شود که قسمت های مختلفی از بازی دچار مشکل شده و بسیاری از لذت های بازی از شما گرفته شود. برخی از مسیر های مسابقه شبیه واقعیت اند اما اکثریت آنان غیر واقعی اند و این باعث شرمساری است. در بیشتر مواقع من احساس می کردم که من به سادگی از طریق حرکات به راحتی در حال پیشروی هستم و حتی با افزایش سختی بازی در این مسئله تغییری به وجود نیامد. 


در این حال تنظیمات حالت چند نفره به دو گونه است که شما مسابقات خود را ایجاد کرده و با دعوت از دوستانتان به مسابقه پرداخته و یا به طور سریع مسابقه ای پیدا کرده و در آن با افراد ناشناخته ای مسابقه بدهید. که این کار سخت تر از چیزی است که به نظر می رسد. من مدت زمان زیادی را صرف پیدا کردن مسابقه کردم و تنها توانستم یک مسابقه که تنها سه نفر دیگر بجز من در آن حضور داشتند پیدا کنم. پس از آن مسابقه من تا یک هفته بعد نیز هیچ مسابقه ای را پیدا نکردم. 

در ذهن من گرافیک بازی همانند عنوان ها هفت سال گذشته می باشد. بازی مقداری بدون معنا و بدون هدف به نظر می رسید و در هیچ زمینه ای بهتر از پیشینیان خود نیست و به عبارتی در حد بازی های نسل های گذشته قرار دارد و این که تلاش ها بازی برای جذابیت بخشیدن به بازی همواره موثر واقع نمی شد و بازی از هیجان لازم برخوردار نمی گردد.   

Gravel