51 Views
2018 Mar 16entertainmentGaming
img

گفته شده است که شبیه ساز شهر از نظر سهام و جریان بهترین است. شما ساختمان های ضروری دارید که منابع شما را تامین می کنند و آنگاه توسط طرح شما به پخش این منابع می پردازند. پس از آن موفقیت شما به این بستگی دارد که چقدر هوشمندانه و موثر به ساخت پایگاه های خود بپردازید. 

فضا سخت است و مریخ اصلا بخشنده نیست ، هدف شما این است که ماموریتی را به گونه ای فرماندهی کنید که بتواند در شرایط این سیاره قرمز دوام بیاورد. شما می توانید فرماندهی یک کنسرسیوم بین المللی ، یک شرکت خصوصی ، یا هر یک از کشور های توانمند بر روی زمین را در دست بگیرید. از آنجا تصمیم می گیرید که کلونی مریخ خود را چگونه اداره کنید. تا آنجا که بسیاری از شبیه سازی به شما اجازه می دهد تا درجه ی از نقش ها را در دست بگیرید می توانید هر کاری که دلتان می خواهد را انجام دهید. اما پیشرفت شما به طور مداوم توسط کشور ها یا سازمان های پشتیبانتان سنجیده می شود و اهداف بسیار ساده ای همانند ایجاد کلونی و یا افراد را برای مدتی زنده نگه دار ، برای شما تعیین می کنند اما نحوه ی اجرا مربوط به خود شما می شود.  

اولین حمله شما در این سیاره مبتنی بر هواپیما های بدون سرنشین می باشد ؛ ربات های RC  و ربات های نیمه مستقل ابزار ضروری شما هستند. آنها به شما کمک می کنند تا سطح مریخ را ارزیابی کنید و پایه های پایگاه خود را بنا بگذارید. شما دسته ای از گزینه ها برای بدست آوردن منابع حیاتی در اختیار دارید که هر کدام نیازمند روابط خاصی بین پایگاه های شما و سیاره است. به این دلیل که در اینجا توانایی کنترل شما بسیار ضعیف تر است. زمین لرزه همراه با طوفان های گرد و غبار، سرمای طاقت فرسا و شهاب سنگ ها ؛ در اینجا هیچ چیز بدون هزینه نمی باشد. شما باید تصمیم گیری های بسیاری در این زمینه ها انجام دهید که گاهی برخی از این تصمیم ها تبعات فراوانی دارند.  


زنده ماندن در مریخ همواره داستان های خود را به دنبال دارد. همینطور که پیشرفت می کنید شما باید با عناصر و نیروهای طبیعی بسیاری رو به رو شوید. توانایی سازه های شما همواره در حال کم شدن هستند و کمک ها ماه ها طول می کشد تا به شما برسند. این بدان معناست که شما باید خط قوی برای مواد ضروری داشته باشید یا اینکه خود را برای ماه ها کار کردن بدون رسیدن کمک از سمت زمین آماده کرده اید. به خاطر اینکه توسعه کلونی شما وابسته به این تصمیم ها می باشد.

  زنده ماندن بجز همه ی این مسایل درباره ی امید است. شما استراتژی های بسیاری در بازی دارید که هرکدام سبب اتفاقات متفاوتی و تعیین آینده خود می باشد. اما همانطور که مشخص است این بازی برای کسانی که علاقه مند به فضا یا جست و جوی فضاهای ناشناخته هستند این بازی برای آنان بسیار زیبا خواهد بود و در کل می توان گفت همانند بازی SimCity همراه با روح می باشد. این بازی چالش هایی را که همراه با مهاجرت پیش می آیند به نمایش می گذارد اما در همین حال نشان می دهند که می توان آنان را با برنامه ریزی درست و کمی ذکاوت حل نمود.   

Surviving Mars