25 Views
2018 Mar 15entertainmentGaming
img

با دیدن نام The Silver Case و پشت سر آن نام The 25th Ward مطمئن خواهید شد که این یکی از بازی های کمپانی bizarre می باشد. این بازی به طور کامل رویایی می باشد که با نادیده گرفتن اینکه در واقعیت مسائل چگونه پیش می روند ساخته شده است. The 25th Ward: The Silver Case شباهت بسیار زیادی به بازی Suda 51 دارد. این بسیار تعجب برانگیز نیست که The 25th Ward که در پیش روی بازی اینقدر سخت گیر است که این اتفاق بعضی مواقع هدفمند و بعضی مواقع به خاطر  اختلال رخ می دهد. می توان گفت که بازی شاید بی نظم باشد اما به طور قطع می توان گفت که خسته کننده است.

  چهار سال پس از وقایع The Silver Case ، The 25th Ward در یک جامعه کاملا جدیدی برنامه ریزی شده در ژاپن رخ می دهد ؛ که به عنوان خانه ی نخبگان شناخته می شوند. ساکنان آن در تلاش اند تا شهری بدون هیچ گونه فعالیت های مجرمانه ایجاد کرده و کاملا تحت قوانین عمل کنند و تمامی قوانین تحت مطابق آنچه نوشته شده است اجرا می گردد. حتی اعمال جزئی مثل بیرون گذاشتن آشغال ها در روز اشتباهی ، در برابر همسایه بی ادبی کردن ، گوش دادن به موسیقی با صدای بلند جریمه ی سنگینی به همراه دارد.    

می توان گفت که The 25th Ward با توجه به شرایط یک رمان بصری می باشد ، که داستان آن عمدتا از طریق متن و عکس بیان می شود. داستان بازی از سه داستان متفاوت در باره ی کسانی است که قوانین مربوطه را زیر پا گذاشته اند. هر داستان مسیر مشخصی را در پیش گرفته و احساسات متفاوتی را در شما ایجاد خواهد کرد.  

تنها Correctness توسط Suda نوشته شده است و این داستان همواره در کش و قوس فراوان قرار دارد و اثر انگشت او در همه جای داستان مشخص است.  دو داستان دیگر توسط Masahi Ooka و Masahiro Yuki که همکاران او هستند نوشته شده اند. فصل های مورد احترام آنان از گیرایی بیشتری برخوردارند ؛ که از پیچیدگی هایی خاص اما زیبا بهرمند اند. بازی تفکرات سنگینی را در ذهن قرار دارد اما آنان را در محیط مناسبی پرورش نمی دهد و به خوبی به نشان دادن ایده هایش نمی پردازد.  

علی رغم مجموعه ی مشکلات بازی گاهی از اتفاقات و جاه طلبی های The 25th Ward شگفت زده می شوید. در جایی که The Silver Case که شلوغ بود و پر از بسط های بیهوده و تنها ترسناک بود ؛ The 25th Ward با حالتی دوستانه به جلب توجه شما به اتفاقات مربوط جلب می کند. در این بازی باید نسبت به مشکلاتش صبور و بخشنده باشید تا به پاداش های نهایی آن برسید .  

The 25th Ward: The Silver Case