29 Views
2018 Mar 11News
img

دولت انگلیس برنامه ی خود را برای تخصیص 25 میلیون پوند؛ در توسعه ی 5G اعلام کرد. این بودجه بندی در 6 زیر مجموعه اصلی پخش می شود. مبلغی بین 2 میلیون پوند تا 5 میلیون پوند در پروژه هایی که به بررسی مزایای 5G برای جوامع روستایی، گردشگری، مراقبت های بهداشتی، کشاورزی، تولید و ماشین های خودکار می پردازد، تقسیم شده است. معرفی اینترنت 5G یک رویداد پیش بینی شده در انگلستان و در جوامع بین المللی است که شبکه های به روز رسانی را سریعتر و قابل اعتماد تر می کند. نه تنها 5G، بلوتوث نیز در آینده بهبود یافته و اتصالات بهتری را برای مشتریان خود فراهم می کند. اینترنت 5G فناوری های زیادی را مثل، اینترنت اشیا و اتومبیل های خودکار را همراه خود می آورد. 

انتظار می رود اولین تلفنهای پشتیبانی کننده از شبکه ی  5G در سال آینده وارد بازار شوند، هرچند انتظار می رود بستر شبکه های 5G در انگلستان تا اواخر سال 2020 آماده بهره برداری بشوند. 


در کشور انگلیس؛ دولت و موسسه های زیادی اعلام کرده اند که تمام سعی خود را بر گسترش 5G بکار می گیرند. در ابتدا این فناوری برای تست، در اختیار برخی دانشگاه و شرکت ها قرار می گیرد. دولت انگلیس 6 پروژه عمده را برای گسترش 5G تعریف کرده است، که در ابتدای مقاله به زمینه ی این فعالیت ها اشاره شد. پروژه های روستایی و گردشگری زودتر از بقیه ی پروژه ها کلید خورده اند و در حال اجرا شدن هستند. مثلا شرکت سیسکو، در روستا ها مشغول انجام چند پروژه به صورت پراکنده می باشد. 

5G

INTERNET

اینترنت