228 Views
2018 Jun 19Trainingtechnology
img

بهترین نرم افزار crm ایرانی کدام است؟برای گرفتن بهترین نتیجه بیایید سوال را تغییر دهیم ، "بهترین نرم افزار CRM ایرانی برای کسب و کار من کدام است؟"
اولین مرحله از انتخاب نرم افزار crm این است که شما نیازهای دقیق کسب و کار خود را در بخش فروش مشخص کنید تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید٬‌ ممکن است یک نرم افزار CRM امکانات زیادی داشته باشد اما شما فقط ۲۰ درصد آن امکانات را نیاز داشته باشید٬‌ انتخاب آن نرم افزار برای شما علاوه بر اینکه باعث می شود شما بابت ۸۰ درصد امکاناتی که استفاده می کنید هزینه بی مورد پرداخت کنید مسبب پیچیدگی استفاده از آن ۲۰ درصد امکاناتی می شود که شما واقعا به آن ها نیاز دارید.

برای شناخت بهتر فرایند ها و نیاز های خود می بایست وظایف یک نرم افزار سی آرم (crm) را بهتر بدانید.

نرم افزار CRM دقیقا چه وظیفه ای دارد، در چه حوزه ای استفاده می شود و هدف آن چیست؟

فرایند فروش در اغلب کسب و کارها به شکل زیر است شما به شیوه های مختلف بازاریابی می کنید و به واسطه این بازاریابی اشخاصی (در قالب سرنخ یا فرصت)‌ با شما ارتباط می گیرند، این اشخاص در مراحل مختلف (کاریز فروش)‌ پیگیری شده و بخشی از سرنخ ها به فرصت و بخشی دیگر به مشتری تبدیل می شوند.
شما با مراقبت از این مشتریان می توانید باعث شوید آن ها خرید های مجدد از شما داشته باشند و یا فرصت های جدیدی را به شما معرفی کنند.


سرنخ

اطلاعات خام افراد یا شرکت ها که به دست ما می رسد و احتمال دارد علاقمند به محصول یا خدمات ما باشد. مثلا لیستی که در یک نمایشگاه جمع می شود، لیست صنف خاص که خریداری می شود، فرم هایی که در وب سایت شما پر می شود و … .
فرصت
سرنخ هایی که بعد از بررسی و پیگیری اولیه، علاقمندی خود را به محصولات یا خدمات ما ابراز می کنند و یا کسانی که با ما در مورد محصولات یا خدماتمان تماس می گیرند.
مشتری
شخصی که حداقل یک محصول یا خدمت را از ما خریداری کرده باشد.

کاریز (پایپ لاین فروش):
یک نمایش تصویری از فرصت های در دست پیگیری یک کارمند فروش که در ستون های مراحل پیگیری براساس زمان پیگیری هر فرصت با مشخص بودن اولویت مرتب شده است و با محدوده زمان پیگیری و اولویت قابل فیلتر است.
مراحل پیگری در هر کسب وکار می تواند متفاوت باشد.
پس همه کسب وکارها در فروش خود قیفی به شکل زیر دارند که سرنخ ها وارد آن شده بعد از الک شدن بخشی از آن ها تبدیل به فرصت می شود و فرصت ها بعد از الک شدن بخشی شان تبدیل به مشتری می شود٬ رسیدگی به مشتری باعث می شود که آن ها برای شما تخم های طلایی فرصت جدید را بکارند.

براساس تحقیقات انجام شده بر روی ۵ هزار شرکت کوچک که از نرم افزار CRM استفاده می کنند نشان می دهد مهمترین ویژگی های مورد نیاز خریداران برای انتخاب بهترین نرم افزار CRM به ترتیت اولویت های زیر می باشد:
– ۵۵ درصد گفته اند سادگی در استفاده
– ۲۷ درصد گفته اند مدیریت زمان و تقویم
– ۱۸ درصد گفته اند تصاویر (‌گزارشات) روشن از وضعیت کسب و کار
پس می توان به این نتیجه رسید که اولین اولویت شما در انتخاب بهترین نرم افزار CRM می تواند سادگی استفاده از آن باشد، چرا که نرم افزار پیچیده توسط کارمندان فروش استفاده نخواهد شد

بهترین نرم افزار CRM ایرانی نرم افزار است که ویژگی های زیر را به شما ارایه دهد:
– ساده، کاربر پسند و سریع باشد.
– پیگیری های شما را در بخش فروش به خوب منظم، دقیق و سریع کند.
– به شما تصاویر روشن از کسب و کارتان ارایه دهد تا بتوانید تصمیمات درست بگیرید.
– ابزارهای برای مراقبت از مشتریان و پیگیری های دوره ای ایشان ارایه کند.نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ایـدانش

بهترین نرم افزار crm

بهترین سی آر ام

بهترین crm ایرانی

crm

سی ار ام

مدیریت ارتباط با مشتری