131 Views
2018 Feb 05Newstechnology
img

اینکه تابش امواج موبایل چه اثری روی ما دارد ، همواره باعث نگرانی ما است . چرا که گوشی موبایل معمولا در کنار سر و صورت ما قرار دارد ، پس تابش های ساطع شده از آن ، صد البته ، مستقیما روی مغز ما تاثیر می گذارد . اما پرتو های رادیویی ساطع شده از سوی گوشی های موبایل ، بسیار ضعیف تر از آن گونه پرتوهایی هستند که روی انسان تاثیر منفی می گذارند . ( پرتوهای یونیزه ، مثل پرتو X ، می توانند ساختار DNA انسان را تغییر دهند که می تواند بسیار بسیار خطرناک باشند )  

استمرار تابش پرتوهای مضر به انسان ؛ می تواند در نهایت باعث ایجاد سرطان در انسان ها بشود اما خیالتان راحت تابش رادیویی از یک تلفن همراه این اثر مخرب را ندارند . ( همانطور که تحقیقات جدید نیز این فرضیه را تایید می کنند )

برخی مطالعات انجام شده نشان می دهد ؛ که موش ها نر صحرایی در معرض تابش پرتوهایی با فرکانس بالا ، غدد سرطانی اطراف قلبشان رشد می کند . در خلال این تحقیقات هیچ شواهدی مبنی بر اینکه تابش امواج رادیویی باعث ایجاد چنین غددی می شود ، وجود ندارد . 

در حالی که کمیته ارتباطات فدرال میزان تابش فرکانس رادیویی را از تلفن های همراه محدود می کند، اداره غذا و داروی آمریکا نیز در مورد اینکه آیا این محدودیت ها امن هستند یا خیر نظراتی دارد . این اداره از برنامه ملی سم شناسی آمریکا (NTP)، خاستار انجام تحقیقاتی مبنی بر این شده که تشعشع امواج تلفن همراه آیا بر سلامتی انسان ها تاثیر دارد یا خیر . 


این مطالعه به طور خاص از فرکانس های 2G و 3G استفاده می کند، نه فرکانس های مورد استفاده در شبکه های پیشرفته تر مثل  4G و 5G . محققان تمام بدن چند نوع جونده را در مدت بیش از نه ساعت در روز ، تا دو سال در معرض تابش پرتو قرار دادند. جان باخر، دانشمند ارشد با NTP، می گوید: "موشی که 2 ساله است تقریبا برابر با یک انسان 70 ساله است." او می گوید : " با توجه به اینکه میزان این تابش ها خیلی بیشتر از آنچه انسان ها در معرض آن هستند , بود ؛ پس نمی توان ادعا کرد امواج رادیویی سرطان زا هستند . 

پس با وجود اینکه در این آزمایش ها ، میزان پرتوهای تابیده شده بیسیار بیشتر از آنچه که در طول روز ما در معرض آنها هستیم ، اندازه گیری شده ؛ نمی توان به طور قطعی گفت که امواج رادیویی می توانند باعث ایجاد سرطان در انسان ها بشوند . 


امواج موبایل

Ray

Radiant Ray

امواج رادویی