1012 Views
img

خبر ازدواج پریا پرتوی فرد در اواخر سال 1396 با بابک جهانبخش منتشر شد.بابک که از همسر اول خود یک فرزند با نام آرتا دارد ، این خبر را در اواخر سال 96 رسانه ای کرد.در ادامه تصاویر پریا پرتوی فرد را مشاهده می نمایید :

تصاویر پریا پرتوی فرد

پریا پرتوی فرد

پریا پرتوی فرد

پریا پرتوی فرد

پریا پرتوی فرد

پریا پرتوی فرد

پریا پرتوی فرد

 پریا پرتوی فرد و همسرش

پریا پرتوی فرد

بابک جهانبخش

بابک جهانبخش و همسر دومش

بابک جهانبخش و پریا پرتوی فرد

پریا پرتوی فرد و بابک جهانبخش