36 Views
2018 Mar 26News
img

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با یکی از کانال های خبری، در پاسخ به این سوال که شنیده ها حاکی است قرار است تلگرام15 فرودین 97 برای همیشه با ایران خداحافظی کند، گفت: من هم مانند شما این خبر را از فضای مجازی شنیدم ولی اگر هم به فرض بخواهد چنین اتفاقی بیفتد باید فرآیند قانونی طی شود و درنهایت هم مراجع قانونگذار تصمیم گیری کنند.


محمد جواد آذری جهرمی افزود: اگر این تصمیم بخواهد گرفته شود در هر زمانی می تواند باشد و دلیلی هم ندارد که دقیقا 15 فروردین باشد. 


وی با بیان این که وزارت ارتباطات در تصمیم گیری فیلترینگ نقش موثر ندارد، یادآور شد: این که تلگرام مقررات کشور ما را نپذیرفته و رعایت نکرده، مبحثی است که همواره در رابطه با آن چالش وجود داشته است ولی به نظر من بستن این شبکه اجتماعی، راهکار نهایی مساله نخواهد بود.


آذری جهرمی ادامه داد: زمانی که وبلاگ نویسی در دنیا تازه راه افتاده بود سرویس های وبلاگ ما در تراز جهانی قرار داشتند و این موضوع در شبکه های اجتماعی نیز صدق می کرد، یعنی زمانی که شبکه های اجتماعی راه افتادند هم شبکه های اجتماعی داخلی در تراز مناسبی جای داشتند.


وی افزود:طبیعتا این که به لحاظ زیرساخت های حوزه پیام رسانی، وابسته به یک زیرساخت باشیم به چند دلیل مطلوب نیست. اول این که انبوه کلان داده مردم بر روی این سرویس ذخیره می شود که این موضوع در حاکمیت کشور نیست وخود، مخاطره بزرگی محسوب می شود. دلیل دیگر هم این که اگر زمانی این سرویس دچار آسیب شد فعالیت های روزانه ما دچار آسیب می شود.


وزیر ارتباطات یادآور شد: حوزه سرویس های فناوری اطلاعات، حوزه ای هستند که دولت اجازه ورود و رقابت با بخش خصوصی را ندارد و حوزه ای است که دولت  باید مقررات گذار، تسهیل گر و توانمندساز باشد.

تلگرام

فیلترینگ

شبکه های اجتماعی