171 Views
2018 Feb 02technology
img

دادگاه فدرال تجدید نظر سان فرانسیسکو در روز چهار شنبه تصریح کرد که توئیتر در عدم جلوگیری و ناتوانی از جلوگیری حمله ی تروریستی که منجر به مرگ دو پیمانکار دولتی ایالات متحده شد مقصر نیست و اتهام وارده از طرف رویترز را رد کرد . در سال 2016 نیز چنین اتهامی از طرف قربانیان یک حمله ی تروریستی به توئیتر وارد شد که از طرف دادگاه رد شد .

دعوی مدنی در سال 2016 ادعا داشت که توئیتر مسئول کشتار های مربوط به Lloyd Fields و James Creach در اردن است که در سال 2015 انجام شد . خانواده ی قربانیان ادعا داشتند که توئیتر باید از قبل با حضور در پیام های ISIS از این حملات خبر می داد و از گسترش این پیام بین گروه های تروریستی و جمع آوری منابع مالی برای آن جلوگیری می کرد . در همین هفته دادگاه با رای 3-0 علیه برگزاری دادگاه تجدید نظر رای داد .

 قاضی میلان اسمیت گفت :

" هیچ ارتباطی میان گروه های تروریستی و توئیتر یافت نشده و آسیب های رسیده به خانواده های قربانیان به توئیتر مربوط نمی شود ."

این تصمیم در این هفته در حالی اتفاق افتاد که در پرونده ی مشابه دیگری اتهام عدم جلوگیری از پخش زنده قتل یک فرد توسط فیسبوک به دادگاه برده شده است . خانواده ی قربانی مدعی است که فیسبوک باید از پخش زنده ی این حادثه جلوگیری می کرد و سریعا به پلیس خبر می داد .


توئیتر

فیسبوک

Twitter

facebook

FB