36 Views
2018 Apr 17News
img

اپراتور T-Mobile ، جریمه ای  در حدود 40 میلیون دلار، در زمینه ی پخش زنگ های جعلی در تماس های ناموفق ، به FCC بدهکار است! FCC پس از اینکه این اپراتور را به نقض قانون عدم پخش زنگ های جعلی در تماس های ناموفق متهم کرد، آنرا 40 میلیون دلار جریمه کرد. همچنین این اپراتور تا سه سال باید هر سال گزارشی از عمل کرد خود در زمینه ی رفع این مشکل به FCC ارائه کند. تی موبایل، 90 روز برای رفع این مشکل فرصت دارد. 

برخی تماس های متصل شده به این اپراتور، دچار اختلالاتی شدند که T-Mobile برای کسانی که با این مشکلات مواجه می شدند،  زنگ های جعلی پخش می کرد. این به معنای افت کیفیت در تماس ها می باشد که FCC را مجبور به واکنش کرده است. 

در سال 2014، FCC دستور داد تا اپراتور ها ممنوعیت اعمال زنگ های جعلی را اجرا کنند. کاربران شروع به شکایت کردند که T-Mobile با ممنوعیت اعمال شده، سازگاری ندارد و FCC تحقیقات درمورد اقدامات این اپراتور، تحقیقات خود را آغاز کرد. T-Mobile ادعا کرد که زنگ های جعلی را حذف کرده است، اما کاربران همچنان شکایت داشتند. این شکایت ها تا زمانی که FCC تمام موارد نقض T-Mobile را کشف کرد ادامه داشت. 

T Mobile

FCC