34 Views
2018 Jun 09Cultural
img

حدیث فولادوند بازیگر 40 ساله کشورمان عکس های جدیدی از خودش را منتشر کرد.

همانطور که در عکس بالا مشخص است این بازیگر 40 ساله عکسی با مربی اش در باشگاه گرفته است.

حدیث فولادوند نوشت:
صبح جمعه بعد از ورزش با مربى جان

سلفی جدید حدیث فولادوند :


حدیث فولادوند

بازیگر ایرانی

بازیگران خانم

عکس حدیث فولادوند