45 Views
img

در آخرین برنامه ماه عسل محمدرضا گلزار روبروی احسان علیخانی نشست.

او گفت که کارش تا ده روز دیگر در ساخت ایران تمام می شود.
گلزار گفت که برنامه ماه عسل سطح بالایی دار و برای من با برنامه های دیگر فرق می کند.
او  عبور از ۴۰ سالگی اش را این گونه توصیف کرد که بعد از این سن سختی های زندگی بیشتر می شود.
گلزار گفت من در زندگی کاری را که فکر می کنم درست است تر است را انجام می دهم.
ویدیو این مصاحبه :محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار در ماه عسل

ویدیو محمدرضا گلزار در ماه عسل

ماه عسل

احسان علیخانی

محمدرضا گلزار در تلویزیون