22 Views
2018 Mar 09News
img
کالیفرنیا به زودی قانون جدیدی را به نام " حق تعمیر " تصویب می کند. سوزان تالامانت اگمن، نماینده دموکرات Stockton، روز چهارشنبه گفت که او قصد دارد قوانینی را تصویب کند که تولیدکنندگان قطعات الکترونیک اطلاعات مربوط به تعمیرات، ابزارهای تشخیص عیب و قطعات را به صاحبان دستگاه ها و تعمیرکنندگان؛ ارائه می دهد.

"قانون حق تعمیر به مصرف کنندگان اجازه می دهد که محصولات و لوازم الکترونیکی خود را با استفاده از یک تعمیرگاه یا ارائه دهنده ی خدماتی که خود انتخاب می کنند؛ تعمیر کنند. اگمن می گوید که این قانون در جهان بسیار قانون بدیع و تازه اجرا شده ای است که در صورت اجرای آن مشتریان بسیاری راضی خواهند بود.

چندین ایالت مختلف در سال های اخیر قوانین مشابهی را معرفی کرده اند تا روند تعمیرات وسایل الکترونیکی شکسته را آسانتر کنند. اما بسیاری از غول های فن آوری با چنین تلاش هایی مخالف هستند. این شرکت ها برای محافظت از انحصار خود در بازار قطعات و تعمیرات، قوانین خاص خود را وضع کرده اند.

طرفداران اجرای این قانون می گویند که قانون حق تعمیر کاملا به نفع مصرف کنندگان و محیط زیست می باشد. به نفع مصرف کنندگان است چرا که در هزینه آنها صرفه جویی می شود و شفافیت بسیاری در این امر بوجود می آید، به نفع محیط زیست است که چرا قطعات مصرفی و خرابی های آنها بسیار کاهش می یابد.
هزینه ی زیاد تعمیر برخی گوشی ها یا وسایل الکترونیکی مردم را مجبور به خرید یک دستگاه نو از آنها می کند که این باعث افزایش هزینه های مشتریان می شود.

Right to repair

حق تعمیر