90 Views
2017 Dec 12Social
img

در اوج و شگفت انگیز زندگی کنید

 


شما خود، سرنوشت خود را میسازید. تقدیر شما در دست خود شماست. آنچه شما فکر می کنید همان می شوید.

 مطمئن باشیدکه شما در مسیر کشف انرژی مثبت نیروی ذهن  خود هستید.

تاکنون شما این توانایی را در خود ایجاد کرده اید که با شکستن کارها به اجزای کوچک تر از توان درونی خود یعنی ذهن، فکر و احساس در انجام کارها استفاده کنید، همان گونه که از نیروی بازو و دستهای خود برای انجام کارها استفاده می کنید.

این کار به شما کمک کرده است که در تمام کارها بهتر عمل کنید. همه فیلسوفان و صاحبنظران متفکر ، بر این موضوع اتفاق نظر دارند که رسیدن به مراحل رشد و تکامل، گام به گام و مرحله به مرحله باید انجام گیرد و نمی توان بدون آمادگی، صبر و پشتکار و مقاومت از پله اول به پله اخر پرش کرد.

طی کردن گام به گام مراحل برای رسیدن به هدفهای زندگی باعث می شود که آدمی بتواند خودش را با عمل جدی به آنچه میگوید واقعیت ببخشد و به یک شخصیت یکپارچه و همه جانبه دست پیدا کند. شما در این مسیر است که ساخته خواهید شد.


شخصیت یکپارچه نتیجه طبیعی یک ذهن زیبا و فعال میباشد که که از احساسات و نیروی فکر به صورت هماهنگ برای شکوفایی وایفای نقش در زندگی به کار میگیرد. بدون شک همه تلاشهای آدمی در مسیر زندگی خود به سمت دستیابی به این ذهن روشن  هدایت میشود.

این شرایط باعث میشود که شما انرژی درونی و بیرونی خود را در بالاترین حد ممکن به کار بگیرید و به شیوه متفاوتی رفتار کنید.

اصل اساسی در پرورش و تربیت روح و روان و اینکه همیشه بخشی از جریان خلاقیت و آفرینش باشید این است که خودتان را به اصطلاح با چشم درون ببینید و ناظر خودتان باشید.

 

در سطح درونی هیچ محدودیتی برای افکار شما وجود ندارد. شما می توانید بخش اصلی و عمده زندگی خود را در بالاترین سطح عالی حیات سپری کنید. آنجا جایی است که نه تنها شما در معجزه زندگی می کنید، بلکه خودتان معجزات زیادی خلق می کنید.

در سطح درونی فاصله بین ذهن و بدن از بین میرود، چرا که نفس کشیدن، صحبت کردن، بدن و ذهن شما همه از انرژی حیات منشأ میگیرد.

 و شما کم کم احساس می کنید که همه هستی به روی شما باز شده و فرصتهای خوب و خوشبختی را مدام تجربه می کنید و ذهن از این پس برای شما و رسیدن به هدفتان کار می کند.گامهای اشاره شده زیر برای رسیدن به یک ذهن زیبا که نوید یک زندگی آرام و موفقیت آمیز و تجربه طعم موفقیت را می دهدو اشکار شدن فرایند شناخت شخصیت خود، کمک می کند.


بدنتان را راحت کنید. وقتی راحتی و آرامش را تجربه می کنید، تنفس شما آرام می شود و ناپایداری ذهن کم می شود.

شیفتگی را از خود دور کنید. بیدار و هشیار باشید.

از درستی و راستی جانبداری کنید و به پرورش ذهنی خود بپردازید. هماهنگی بین فکر و عمل را به طور منطقی تمرین کنید.

کردار و رفتار شما باید با آنچه در ذهن شما میگذرد یکدیگر را کامل کنند. •

از سهل انگاری و غفلت رها شوید و از ناخالصی ذهن و آلودگی پرهیز کنید. آلودگی ذهن میتواند نتیجه ارتباط شما با دیگران باشد و یا اینکه نتیجه زیادهروی و افراط در وابستگی به تعلقات مادی باشد.

 •تنفس عمیق و نحوه صحبح انجام آن را را تمرین کنید. این کار باعث بهبود سلامتی جسمی و روحی شما می شود. با این کار شما بدن را فعال می کنید و مرکز هشیاری و آگاهی شما به کار میافتد.

در نتیجه آرامشی که شما از این طریق به دست می آورید، هماهنگی مطلوبی در بدن ایجاد شده و شما قادر خواهید بود ذهن را از افکار ناخواسته دور نگه دارید وفقط زمانی که واقعاً نیاز دارید به افکار گوناگون امکان حضور در ذهن خود را بدهید....

شما با  عمل کردن به موارد بالا می توانید نشاط و شادی بی پایانی را دوباره به دست آورید.و زندگی در اوج موفقیت را تجربه کنید.

آنچه به عنوان هدفهای عالی و ارجمنددر نظر دارید، مثل یک کاتالیزور حالت شهودی را در شما ایجاد می کند و شما را هدایت می کند که به یک موفقیت بی پایان و احساس فراوانی و نعمت در تمام زمینه های زندگی خود دست پیدا کنید. 

موفقیت

موفقیت یعنی چی

شگفت انگیز

راز موفقیت

موفقیت در کار و زندگی

موفقیت در کارها

عوامل موفقیت در کسب و کار

موفقیت در زندگی چیست

موفقیت در زندگی

موفقیت تحصیلی

انرژی مثبت

سرنوشت

هدفهای زندگی

رسیدن به اهداف

دستبابی به اهداف و ارزوها

شکوفایی در زندگی

خلاقی