14 Views
2018 Mar 05NewsHealth
img

PSA ماده ای است که توسط غدد پروستات تولید شده و مقدار کمی از آن وارد جریان خون می شود. مقدار PSA در بیشتر افرادی که سرطان پروستات ندارند کمتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر است.

- هرچه مقدار PSA افزایش یابد احتمال سرطان پروستات بیشتر می شود.

- در افرادی که مقدار PSA کمتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر باشد میزان احتمال سرطان پروستات 15% است.

- در افرادی که مقدار PSA بین 4 تا 10 نانوگرم در میلی لیتر باشد میزان احتمال سرطان پروستات 25% است.

- در افرادی که مقدار PSA بیشتر از 10 نانوگرم در میلی لیتر باشد میزان احتمال سرطان پروستات 50% است.

غیر از سرطان پروستات عوامل زیر باعث افزایش مقدار PSA می شود:

- بزرگی خوشخیم پروستات

- عفونت پروستات

- دوچرخه سواری

- اسب سواری

عواملی که PSA را پایین می آورد:

مصرف داروهایی مثل finasteride

مصرف منظم آسپرین، استاتین ها، تیازید ها ( مدر ها )

انواع PSA:

Total PSA شامل PSA تام می باشد.

Free PSA شامل PSA آزاد می باشد.

درصد PSA عبارت است از نسبت PSA آزاد به تام

PSA

پروستات