138 Views
2018 Feb 08technology
img

این هفته مختص خبر های فضایی است؛ روز گذشته SpaceX راکت فالکون خود را با موفقیت آزاد ساخت و امروز اولین گرانش صفر در فرانکفورت آلمان راه اندازی شد. این گرانش شبیه سازی شده ی فضا توسط کمپانی BigCityBeats که با سازمان فضایی اروپا مرتبط است راه اندازی شده است و در اولین پرواز 20 نفر شرکت کننده داشت.

این رویداد the World Club Dome Zero Gravity نام داشت و برای ساخت این گرانش شبیه سازی شده از هواپیمای مدل A310 استفاده شده است که توسط شرکت ایرباس توسعه یافته است.

در حال حاضر این هواپیما توسط آژانس فضایی اروپا برای پرواز های آموزشی استفاده می شود. این هواپیما اولین پروازش را در فرودگاه فرانکفورت انجام داد که در طی آن 20 نفر از اعضای گروه DJs و آژانس فضایی اروپا حضور داشتند .

این رویداد با سالگرد ساخت آزمایشگاه Columbus سازمان فضایی اروپا در ایستگاه بین المللی فضایی همراه شده است.

پرواز گرانش صفر با مانور های هوایی parabolic انجام می شود. هدف از این مانور رفتن به ارتفاع بسیار بالا و انجام سقوط آزاد در طی 25-30 ثانیه است. در طی این زمان افراد در داخل هواپیما هیچ گرانشی را حس نمی کنند و به حالت بی وزنی می رسند و سپس به طور ناگهانی با گرانش 1.8 Gs روبه رو می شوند . این کمپانی به مامی گوید که افرادش 25 دقیقه بی وزنی را تجربه کرده اند که مدت زمان زیادی است .

سردبیر مجله ی علمی Verge که اخیرا پروازی با این هواپیما و با گرانش صفر داشته است میگوید :

" مردم داخل هواپیما دست و پا می زدند و در در هواپیما معلق بودند ؛ رقص در این حالت بسیار آسان است و حتی افراد دارای شکستگی نیز می توانند در این فشار برقصند ."


spaceX

Airbus

A310

Columbus

فضا

گرانش

ایرباس

گرانش صفر