112 Views
2018 Jan 27Training
img

سلام دوستان عزیزم

یکی از مسئله های که همیشه در زمان کنکور ذهنم را پر کرده بود ،این بود که چگونه می توانم در مدت کوتاه بهترین استفاده از ذهنم را ببرم،چالشی بود که با خودم تکرار می کردم آیا در خواب هم می توانم درس بخوانم آره یا نه؟؟؟ ولی این یک تجربه شخصی است ،من قبل از خواب تمرین های سخت ریاضی می خواندم مثلا صورت سوال یا صورت سوال با پاسخ،انگار ذهن من تمام شب چالشی با آن مسئله آغاز می کرد ولی باور کردنش کمی دشوار است ولی صبح وقتی از خواب بلند می شدم همان مسئله می خواندم بهتر می فهمیدم ،کافیست امتحان کنید حتی برای درسی مانند زبان انگلیسی. من یکی از دوستانم در تمام شب در گوشش انگلیسی گوش میداد باورتان نمی شود ولی پس از مدتی انگلیسی او به طور قابل قبولی پیشرفت کرد،انتظار معجزه نداشته باشید ولی ذهنتان در خواب پویاست؛امتحانش ضرر ندارد ،برای من که جواب داد وقتی در ریاضی موفق می شوی که ذهنت با مسائل ریاضی درگیر شود،قبل از خواب خواندن یک مسئله ،آن را در ضمیر ناخودآگاهت می برد و ذهنت را با مسئله درگیر می کند.گوش کردن زبان انگلیسی در خواب هم به طور قابل توجهی ذهنت را برای یادگیری زبان آماده می سازد ولی بزرگترین گام در این مسیر پشتکار است،با یک بار انتظار معجزه نداشته باشید؛ برای فعال سازی ذهنتان شاید ماهها باید ممارست کنید تا ذهن پویا شود ،ولی بدانید خواستن توانستن است.

درس خواندن در خواب

ریاضی،موفقیت،مشاوره تحصیلی،کنکور