56 Views
2018 Apr 09technology
img

دنیای ما همواره پر بوده از سوالاتی که بدنبال پاسخ آن ها بوده ایم.

برخی ها بر این باورند که خود سوال، سوال برانگیز است و همچنین م هنوز بر روی برخی از مسائل بنیادی اختلاف نظر داریم؛ مانند زمان آغاز گرایش به سمت دموکراسی، یا بسیاری از مسائل دیگر.

حال پرسشی دوباره ذهن مردم را به خود مشغول کرده است که می گوید زمین گرد است یا نه؟

افرادی مانند B.o.B، رپر معروف و ستاره ی NBA، Kyrie Irving می گویند که در مورد کروی بودن زمین مصمم نیستند و در کروی بودن یا نبودن آن شک دارند.

اخیرا نتیجه ی نظرسنجی YouGov از 8215 آمریکایی بالغ منتشر شد که به معنای واقعی فاجعه بار بود.

اکثر افراد که 84 درصد از افراد این نظرسنجی را تشکیل می دادند گفته بودند که معتقدند زمین کرویست و در آن شکی ندارند و همچنین گفته اند که آمریکایی ها همیشه باور داشته اند که زمین گرد است و در آن شکی نداشته اند.

اما موضوع اصلی و مشمئز کننده این است که تنها حدود 66 درصد از افراد بین 18 تا 24 سال گفته اند که مطمئن اند زمین کرویست و مابقی این افراد که 34 درصد این افراد را تشکیل می دهند در این پاسخ صریحی نداده اند.

از میان این 34 درصد نزدیک به 16 درصد از گزینه ی "مطمئن یستم" استفاده کرده اند و 2 درصد از این افراد گفته اند که همواره فکر می کرده اند زمین صاف و مسطح است.

YouGov ابراز امیدواری کرده است که این 34 درصد روزی به سطحی از علم و دانش برسند که با استدلال های شخصیشان به این نتیجه برسند که زمین کرویست.


کره

زمین

ناسا

منظومه شمسی

کره ی زمین