72 Views
2018 Jan 06technology
img

مرگ و میرهایی که به طور مستقیم با آزار و اذیت سایبری همراه هستند، استخدام تروریستی و مداخله دولت ایاالت متحده، یک شبکه اجتماعی به نام فیس بوک را ایجاد کرده اند که یک بار برای «برچسب زدن» و «تسکین دادن» به یک فردی که به آسیب های جدی دیده است کمک می کند. زوکربرگ میلیاردر تکنولوژی اکنون قول داده است "فیس بوک" را به عنوان بخشی از یک چالش سال نو که خود آن را راه اندازی کرده است، "رفع" کند. اما چه کاری بایدانجام شود؟ او در پست فیس بوک خود خاطر نشان کرد که جهان دچار احساس اضطراب و فروپاشی است ، و گفت که او می خواست به استفاده از فیس بوک کمک کند. 

فیس بوک خود را مسبب  ایجاد اختلافات اجتماعی می داند. فیس بوک  اجازه می دهد آگهی های تبعیض آمیز که جوامع سیاه و سفید را درگیر می سازد به نمایش برسند و آگهی های سخنرانان اسپانیایی و گروه های دیگر را حذف کرد. این وبسایت، که بازتابی از نظرات کاربران آن است، افکار و احساسات درونی جهان را به جهان گسترده تر پخش می کند، اغلب باعث نادیده گرفتن و یا تصاویر غیر واقعی از زندگی دیگران می شود. این دومین نکته است که مدیران سابق فیس بوک میز ادعا کردند که رسانه های اجتماعی جامعه را از بین می برند و یک انتقاد طولانی مدت بوده است که رفع این مشکل آسان نیست.

فیس بوک متهم به بهره برداری از نفوذ خود در فضای مجازی است، اما مسئولیت خود را زمانی که اتفاق بدی می افتد، متوقف می کند. این باعث می شود مردم از وب سایت خود پولی را حتی زمانی که مضر یا غیرقانونی است، بدست آورند و بنابراین فرض بر این است که آنها باید پاسخگو باشند.دولت ها قصد دارند تا زمانی که چیزی دسترسی دارند در آن نفوذ کنند، و بنابراین آقای زوکربرگ باید بپذیرد که یک وب سایت قوی با دو میلیارد کاربر که به طور مشابه در جامعه عمل می کند، باید آن را تحت کنترل قرار دهد. پیش از هر کسی، کاربران مالیات داده های خود را پرداخت می کنند.آقای زوکربرگ برای نظارت بر این  نظرات، عکس ها و ویدیوها نیاز دارد قواعد خود را روشن تر کند. این در حال حاضر مجموعه ای از سیاست هایی است که در وب سایت فیس بوک مشخص شده است، اما چگونگی استفاده از آنها اغلب روشن و واضح نیست.

تیم ناظر فیس بوک خود را به اجرای این سیاست ها متعهد می کند، اما آنها مجموعه ای از قوانین مخفی خود را دارند که بعضی از آنها در سال گذشته منتشر شده است. وقتی کسی یک پست توهین آمیز را مطرح می کند که با دیدگاه های ما مطابقت ندارد، این بدان معنا نیست که باید آن را حذف کنیم. هنگامی که یک پست، نظر، گروه یا رویداد موجب آسیب جسمی یا روحی شود، آن باید به وضوح حذف شود.

فیس بوک

زوکربرگ