93 Views
2018 Mar 15technology
img

یک فیلم مستند به نام "Human More Than Human" به گارگردانی Tommy Pallotta و Femke Wolting ساخته خواهد شد. در این فیلم مستند به بررسی وضعیت فعلی هوش مصنوعی پرداخته می شود. اما این فیلم درباره چیست؟ سوال فلسفی این است که آیا رباتها واقعا میتوانند جایگزین انسان ها شوند یا اینکه ویژگی هایی هستند که ممکن است فقط در انسان ها و یا فقط در ربات های هوشند یافت شوند.

این فیلم در حالت هنری خود در زمینه هوش مصنوعی این سوال ها را در ذهن مخاطب مطرح می کند: "آیا ما شاهد تولد یک گونه جدید هستیم؟" "ما در مورد ماشین های هوشمند ... و در مورد خودمان چی می توانیم می گوییم؟" در این مستند Pallotta سعی می کند خود را با یک ربات جایگزین کند.


هوش مصنوعی

AI

ربات