111 Views
2018 Mar 22car
img

اتوبوس ووبو اوکلز با ظرفیت 23 مسافر و سرعتی بالغ بر 250 کیلومتر بر ساعت یکی از استثنائی ترین وسایل نقلیه عمومی در کشور هلند رونمایی شد.


طی مراسمی در هلند وزیر زیرساخت این کشور ملانی شولتز ون اتوبوس فوق العاده سریع و استثنائی را رونمایی کرد. در این مراسم وزیر پس از سوار شدن بر اتوبوس ووبو اوکلز و ابراز رضایت از آن پلاک این ماشین را تحویل داد.


قرار است این اتوبوس تند رو در مسیری اختصاصی در کنار بزرگراه که برای آن ساخته شده است حرکت کند. 


Wubbo Ockels Superbus نام این اتوبوس است و دارای 16 درب و قادر به حمل 23 مسافر با سرعتی حدود 250 کیلومتر بر ساعت می باشد. سطح راحتی این وسیله نقلیه بسیار استثنائی و راحت می باشد.


سریع ترین اتوبوس

ووبو اوکلز