95 Views
2018 Apr 10religious
img

انگیزه غیبت چیست؟


بطور کلی چرا باید رابطه امام زمان و مردم برای مدت زیادی بریده باشد و اگر اینکار فلسفه ی ای دارد فلسفه اش کدام است؟


قبل از هر چیز توجه به دونکته ضروری است یکی اینکه اگر حکمت اصلی غیبت  امام بر ما روشن نگردید این مساله نباید در نحوه اعتقاد ما به ایشان تاثیر بگذارد دوم اینکه پیشوایان ما روشن شدن قطعی فلسفه غیبت را به پس از ظهور موکول کرده اند امام صادق ع می فرمایند:


بدرستیکه فلسفه راستین غیبت آن حضرت جز پس از ظهورش آشکار نمی شود. همانطور که حکمت کارهای خضر در سوراخ کردن کشتی و کشتن غلام و ساختن دیوار جز در هنگام جدائی برای حضرت موسی روشن نشد! اما در عین حال با رعایت دو نکته ی پیش در این باره حکمت هایی بیان شده که میتوان در زمینه ی انگیزه غیبت مطرح کرد :


الف . آزمون خلق : چه بسیارن انسان هایی که در شرایط عادی راجب یک مساله با قدرت سخن گفته و در دفاع از آن دم میزنند اما با اندک تغییری که پیش می آید و اوضاع خاص و غیر عادی ،حکم فرما میشود بسرعت دست از راه سابق خود کشیده ،  در جهت دیگری حرکت میکنند .


بر همین اساس مساله غیبت امام ، یکی از بهترین وسیله ها برای آزمایش مردم در نحوه اعتقادشان می باشد تا تفاوت باور ظاهری مردم در دوران عادی حضور پیشوا ، با اعتقاد راسخ گروهی که در چنین شرایط سخت و با قطع هر نوع ارتباط عادی با امام ، همچنان دل در گرو او دارند ، روشن شود .


حضرت سجاد ع از قول جدشان امیر المومنین ع می فرمایند : برای قائم ما دو غیبت است که یکی طولانی تر از دیگری است پس کسی بر امامت او پابر جانمی ماند مگر آنکه دارای یقین قوی و معرفت صحیح باشد .


ب. کیفر: مردم با پیشوایان گذشته چه کردند ؟ مگر امام علی ع را تنها نگذاشتن ؟ مگر امام حسن ع را در شرایطی قرار ندادن که ناچار تن به صلح با معاویه داد ؟ مگر بغیراز 72 نفر بقیه از امام حسین ع جدا نشدند تا آن حضرت و یارانش در جنگ کربلا ب شهادت رسید ؟ مگر بقیه ی ائمه ع در اثر عدم یاری مردم به واسطه ی زندان وشکنجه وزجر ب شهادت نرسیدند ؟


در این صورت طبیعی است مردمی که نتوانند در حضور امام شان از وی بهره گیرند باید در گیر نابسامانی های دوران غیبت شوند ، باشد که کیفر اینان موجب تنبیه دیگران گردد و با چشمی بیدار و ایمانی راستین در آرزوی ظهور امام زمانشان باشند .


امام زمان عج ، خود در یکی از نامه هایشان در پاسخ به علت غیبت می فرمایند : و اما آنچه که سبب شد غیبت واقع شود خدای بزرگ در قرآن می فرماید : ای کسانی که ایمان آوردید سوال از مسائلی ننمایید که اگر برایتان پاسخش روشن شد اندوهگین شوید .


هیچ یک از پدران من نبودند مگر آنکه بیعتی از طاغوت های زمان های خود بر عهده داشتند و من زمانی که قیام میکنم بیعت هیچ ستمگری را بر گردن ندارم !

شبهات - مهدویت-انگیزه -غیبت- چیست؟