66 Views
img

یک شرکت ژاپنی نوعی پای رباتیک ابداع کرده است که با قدرت ذهن کنترل می‌شود و به افراد بیمار کمک می‌کند بدون نیاز به کمک دیگران ، راه بروند


زک واتر که بخش بیشتر پای راستش را در سال ۲۰۰۹ از دست داده، حالا با یک پای بیونیک می تواند بدون دردسر از پله ها بالا-و-پایین برود. این، تنها به خاطر دستاورد جدیدی است که امکان می دهد این پای رباتیک، فرمان های مغز او را دریافت کرده و به شکل مناسب با حرکات بدنش تغییر حالت دهد، چیزی که سایر پاهای مصنوعی از آن بی بهره اند.


خیلی وارد جزئیات این پیشرفت بزرگ برای معلولان نمی شویم، نرم افزار اداره کننده این عضو مصنوعی در ۹۸ درصد مواقع به درستی کار می کند و نوید بخش آینده ای بهتر برای معلولان است. 


پای مصنوعی با کنترل ذهنی

پیشرفت تکنولوژی

پاهای مصنوعی

بیونیک

شرکت ژاپنی

قدرت کنترل ذهنی

رباتیک