62 Views
2018 Jan 25Cultural
img


بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام و خداقوت خدمت دوستان بزرگوار:

علائم ظهور به دو دسته كلی تقسیم می‌شوند

1- علائم حتمی

2- علائم غیر حتمی.

با مبحث علائم حتمی در خدمتتان هستم.

در روایتی امام صادق ع می فرمایند:پیش از ظهور قائم عج پنج نشانه حتمی است. قیام یمانی، فتنه سفیانی، صیحه آسمانی،‌ قتل نفس زكیه و شكافتن زمین و فرو رفتن عده ای در بیابان(خسف بیداء)

همچنین امام صادق ع فرموده است:وقوع ندای آسمانی از امور حتمی است و سفیانی از امور حتمی است و یمانی از امور حتمی است و كشته شدن نفس زكیه از امور حتمی است و سپس اضافه فرمودند و نیز وحشتی در ماه رمضان است كه خفته را بیدار كند و شخص بیدار را به وحشت انداخته و دوشیزگان پرده نشین را از پشت پرده بیرون می‌آورد.

صیحه و ندای آسمانی

اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد مبنی بر اینکه از حتمیات است.

در حدیث مفضل از امام صادق ع هست که فرمودند:

حضرت قائم عج در مکه داخل شود و در جانب خانه کعبه ظاهر گردد و چون آفتاب بلند شود از پیش قرص آفتاب منادی ندا کند که همه اهل زمین و آسمان بشنوید و میگوید:

ای گروه خلایق آگاه باشید که این مهدی آل محمد ص است .او را به نام و کنیه جدش رسول خدا ص یاد نماید و نسب مبارکش را به پدر بزرگوارش امام حسن عسکری ع میرساند و چنان نسب آن بزرگوار را به اسمای کرام آبای طاهرینش بیان کند که همه مردم از شرق تا غرب عالم بشنوند.

پس بگوید با او بیعت کنید تا هدایت یابید و مخالفت حکم او نکنید که گمراه خواهید شد.

پس ملائکه و نقبا و بزرگان انس و جن گویند: لبیک ای خواننده به سوی خدا! شنیدیم و اطاعت کردیم.

پس از آن چون خلایق آن ندا را بشنوند از شهرها و روستاها و صحراها و دریاها از مشرق تا مغرب عالم به طرف مکه روی آورند و به خدمت آن حضرت برسند.

چون نزدیکیهای غروب شود از طرف مغرب ، شیطان فریاد زند که ای گروه مردمان پروردگار شما در وادی یابس وارد شده است و او عثمان بن عنبسه از فرزندان یزید ابن معاویه بن ابی سفیان است .با او بیعت کنید تا هدایت شوید و مخالفتش نکنید تا گمراه نشوید.

پس ملایکه و نقبا و نجبای انس و جن او را تکذیب کنند و منافقان و اهل شک و ضلالت به آن ندا گمراه خواهند شد.

توجه

ندای دیگری از آسمان ظاهر شود که آن ندا قبل از ظهور حضرت حجت است که آن هم در علایم حتمی ذکر کرده اند که البته باید واقع شود.

آن ندا در شب 23 ماه رمضان است که همه ساکنین زمین از شرق تا غرب عالم آن ندا را خواهند شنید و آن ندای جبرییل است که با صدای بلند میگوید:

الحق مع علی و شیعته .

و شیطان در وسط روز در میان زمین و آسمان ندا کند که الحق مع عثمان و شیعته.

خروج یمانی

سرداری از یمن قیام می کند و مردم را به حق و عدل دعوت می کند این نشانه در منابع عامه نیست ولی در مصادر شیعه روایات فراوانی در این باره وجود دارد. امام صادق ع فرمودند: قیامهای سه گانه خراسانی، سفیانی، یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز خواهد بود و هیچ پرچمی به اندازه پرچم یمانی دعوت حق و هدایت نمی کند و هم فرمود که یمانی از علائم حتمی است.

خروج سفیانی از وادی یابس یعنی بیابان بی آب و علف که مابین مکه و شام است .

او مردی است آبله رو و بد صورت و چهارشانه و اسم او عثمان بن عنسبه است و از اولاد یزید ابن معاویه است.

آن ملعون پنج شهر بزرگ را متصرف میشود که دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنسرین است .پس از آن لشکر بسیاری به اطراف میفرستد و بسیاری از لشکر او به بغداد و کوفه خواهند آمد و قتل و غارت و بی حیایی بسیار میکنند و در کوفه و نجف اشرف ، قتل مردان بسیار واقع میشود و سپس گروهی از لشکرش را به شام میفرستد و بخشی را به مدینه منوره .

چون به مدینه برسند سه روز قتل عام کنند و خرابی بسیار به بار آورند و بعد از آن به مکه روانه شوند ولیکن به مکه نرسند.

آن گروهی از لشکریانش که به جانب شام روند در بین راه لشکر حضرت حجت بر آنها پیروز شوند و تمام آنان را هلاک کنند و غنایم آنها را کلا متصرف شوند.

فتنه آن ملعون در اطراف شهرها بسیار بزرگ شود خصوصا نسبت به شیعیان و دوستداران مولا علی ع تا آن که منادی او ندا کند که هرکس یک نفر از دوستان علی ابن ابیطالب ع را بیاورد هزار درهم بگیرد.پس مردم به جهت مال دنیا از حال یکدیگر خبر دهند و همسایه از همسایه خبر دهد که او از دوستان علی ع است.

آن قسمت از لشکریانش که به مکه روند چون به سرزمین بیداء برسند که مابین مکه و مدینه است حق تعالی ملکی را میفرستد در آن زمین فریاد میکند: ای زمین این ملاعین را در خود فرو ببر.

پس جمیع آن لشکریان که به سیصدهزار میرسند با اسبان و اسلحه هایشان به زمین فرو میروند مگر دو نفر که با هم برادرند.

آندو از طایفه جهنیه هستند که ملایکه صورتهای ایشان را برمیگردانند و به یکی میگویند که بشیر است برو به مکه و به لشکر حضرت صاحب ع بشارت بده به هلاکت رسیدن لشکر سفیانی را.

دیگری که نذیر است را میگویند برو به شام و به سفیانی خبر بده و او را بترسان.

پس آن دو نفر به جانب مکه و شام روانه گردند .چون سفیانی این خبر را بشنود از شام به جانب کوفه حرکت کند و در آنجا خرابی بسیاری به بارآورد.چون حضرت قائم عج به کوفه رسد آن ملعون فرار کند و به شام برگردد.پس حضرت حجت لشکری از عقب او فرستد و او را در صخره بیت المقدس به قتل برسانند و سر نحس او را بریده و روح پلیدش را وارد جهنم گردانند.

فرو رفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیداء

خسف به فرورفتن در زمین و زیر آوار ماندن به وسیله سیل و زلزله و طوفان و بمباران و بالا آمدن آب دریا گویند.

بیداء نام سرزمینی است بین مکه و مدینه و چهار فرسخ دورتر از مدینه و در مسیر مکه و مدینه است.

منظور از خسف بیداء آن است که لشکر سفیانی پس از قتل و غارت مدینه در تعقیب حضرت مهدی عج به سوی مکه حرکت میکنند و چون به سرزمین بیداء برسند در آنجا همه لشکر به جز دو یا سه نفر دچار خسف خواهند شد و در زمین فرو خواهند رفت.

خسف بیداء وقتی واقع میشود که حضرت ظهور کرده و آغاز به قیام نموده است .نخستین لشکری که سفیانی به جانب مدینه فرستاده پس از مدتی به جانب شام حرکت میکنند و لشکریان حق آنها را از دم تیغ شمشیرهایشان میگذرانند.

سفیانی در پی این شکست لشکر دومی را به مدینه اعزام میکند که آنها سه روز مدینه را مورد تجاوز و غارت قرار میدهند و آنگاه مدینه را به قصد مکه ترک میکنند و در بیابان بیداء میان مکه و مدینه به فرمان خداوند با وارد آمدن ضربتی به وسیله جبرییل ع به زمین همه آنها در کام زمین فرو میروند.

امام علی ع هم همین مطلب را بیان فرموده اند و این است معنای فرموده خدا در قرآن :

و اگر ببینی آن گاه که فریادشان بلند میشود اما نمیتوانند فرار کنند و از مکانی نزدیک گرفتارشان سازند .

سبا آیه 51

روشن است که خسف بیداء به علت زلزله و زمین لرزه و رخدادهای طبیعی نیست بلکه عذاب و انتقام از لشکر سفیانی است که به اراده خدا صورت میگیرد .قرآن فرموده است:

فرمان او این است که وقتی بخواهد به چیزی بگوید موجود باش پس موجود میشود .

یاسین آیه 82

خروج سید حسنی و آن جوان خوش صورتی است که از طرف دیلم و قزوین خروج کند و به آواز بلند فریاد کند که به فریاد آل محمد ص برسید که از شما یاری می طلبند.

این سید حسنی ظاهرا از اولاد امام حسن مجتبی ع می باشد و دعوی بر باطل ننماید و دعوت بر نفس خود نکند بلکه از شیعیان خالص دوازده امام است و تابع دین حق باشد و ادعای نیابت و مهدویت نخواهد کرد ولیکن مطاع و بزرگ و رییس خواهد بود و در گفتار و کردار موافق است یعنی حرف و عملش یکی است و مطابق با شریعت حضرت پیامبر خاتم ص.در زمان خروج او کفر و ظلم همه عالم را فرا گرفته باشد و مردم از دست ظالمان در امان باشند و جمعی از مومنین مستعد و آماده برای جنگ با ظالمین باشند در آن حال سید حسنی طلب کمک نماید برای نصرت دین نبی ص.پس مردم او را کمک کنند مردان شجاع و قوی و مسلح بر اسبهایی سوار دور او جمع شوند و جمعیت او زیاد شود و به نحو سلطان عادل در میان ایشان حکم دهد و کم کم بر اهل ظلم غلبه نماید و از مکان و جای خود تا کوفه زمین را از وجود ظالمین و کافران پاک کند.

چون با اصحاب خود وارد کوفه شود به او خبر میدهند که حضرت حجت ع ظهور کرده است و از مدینه به کوفه تشریف آورده است .این سید حسنی با اصحابش خدمت امام مشرف میشود و از ایشان مطالبه دلایل امامت و مواریث انبیا میکند

علائم- حتمی- قطعی- امام زمان