41 Views
2018 Apr 04News
img

در آخر هفته ای که گذشت apple music حدود 26 میلیون اجرا داشت که حدود 6 میلیون آن مربوط به یک آهنگ بود. اما Spotify در حدود نیمی از این اجرا ها را در مدت مشابه داشت.

Spotify یک سرویس اجرای موسیقی با بیش از 120 میلیون کاربر در سراسر جهان است. تعداد 26 میلیون اجرا برای اپل ، یک رکورد نیست اما با این تعداد اجرای موسیقی، بعد از حدود 1 سال و 1 ماه، برای سومین بار است که، سرویس اجرای موسیقی اپل از Spotify جلو می افتد و عملکرد بهتری را ارائه می دهد.

بیشتر کاربران این دو سرویس در ایالت متحده قرار دارند و Spotify با پیشینه ای قوی ، یکه تاز این عرصه می باشد. 

در حالی که سرویس موسیقی اپل، در مجموعه توانایی رقابت با Spotify را ندارد، اما این سرویس با داشتن نوآوری های خاص و پوشش انواع ژانر های موسیقی، در حال رشد و توسعه ی سریع می باشد.

Spotify

Apple Music