132 Views
img

جوانه دلشاد فعالیت هنری خود را با در 20 سالگی و با تئاتر و آن هم در شهر رشت شروع کرده است.

بیوگرافی کامل جوانه دلشاد

در ادامه تصاویر این بازیگر جوان را مشاهده میکنید :

جوانه دلشاد و خواهرش

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشاد

جوانه دلشتاد بازیگر

جوانه دلشاد عکس

جوانه دلشاد و خواهرش