۹۷ بازدید
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷خبری
تصویر مطالب

زمینی به اندازه ۱۰۰۰متر درجاده چالوس به فروش میرسد.

این زمین در روستای گچسر جاده چالوس واقع شده ویو بسیار زیبا که در آن شما میتوانید جاده چالوس ،رودخانه و هتل بزرگ آزادی  گچسر رو ببینید.


داشته های این زمین درختهای سیب ،گردو ، گوجه ودرختهای  دیگر غیر میوای .امکانات در دست رس آب،برق،تلفن و جاده در کنار زمین.


درضمن این زمین  سند منگوله دار  دارد.


برای بدست آوردن اطلاعات  بیشتر با شماره  زیر تماس بگیرید.

۰۹۱۹۲۷۴۰۲۰۴

زیبا

میوه دار

بزرگ