34 Views
2018 Apr 15News
img

بر اساس قوانین جدید وضع شده در زمنیه ی حفظ حریم خصوصی ، دسترسی به اطلاعت کاربران در یاهو و AOL ، برای اهداف تبلیغاتی، مجاز است. در این ماه Oath، خط مشی های حفظ حریم خصوصی خود را به روز کرد، که به شرکت اجازه می دهد، AOL و ایمیل یاهو خود را به منظور خلق آگهی برای کاربران خود، در اختیار دیگران بگذارد.
Verizon در سال 2016 ، یاهو و AOL را در اختیار گرفته به یک شرکت به نام Oath تبدیل کرد. این شرکت سالها بر روی استفاده از اطلاعات کاربران، به منظور استفاده در زمینه هایی تبلیغاتی کار کرده است. جدیدا شرکت Oath در سیاست های حفظ حریم خصوصی خود تغییراتی را بوجود آورده که "تجزیه و تحلیل و ذخیره تمام محتوای ارتباطی، از جمله محتوای ایمیل از ایمیل های ورودی و خروجی" که موجب توسعه ی ویژگی های مربوطه، محتوا، تبلیغات و خدمات می شود ازاد می باشد.
این سیاست همچنین بیان می کند که این شرکت می تواند "محتوا و سایر اطلاعات شما (از جمله ایمیل ها، پیام های فوری، پست های عکسی، پیوست ها و دیگر اطلاعات مشابه) را تجزیه و تحلیل کند" . این شرکت می گوید که سیستم های موجود در این شرکت، می توانند اطلاعات را جداسازی کنند و اطلاعات مورد نیاز خود را شناسایی کنند.
در حالی که شرایط حفظ حریم خصوصی در یاهو، این گونه نیست، AOL نیز قصد همکاری با این شرایط را ندارد و نخواهد گذاشت که از اطلاعات کاربران برای تبلیغات استفاده بشود. این قوانین جدیدِ شرکت oath در دیگر شرکت های وابسته به این شرکت مانند Tumblr و Project Little اعمال نمی شود.

یاهو

AOL

yahoo