63 Views
2018 Mar 30News
img

ایالات متحده اطلاعات مربوط به شبکه های اجتماعی را از همه متقاضیان ویزا می خواهد. طبق این لایحه اطلاعات مربوط به شبکه های اجتماعی حدود 15 میلیون متقاضی ویزا بررسی می شود. این لایحه شامل افراد مهاجر و غیر مهاجر می شود. وزارت امور خارجه آمریکا می خواهد از تمام متقاضیان ویزای ایالات متحده درخواست کند تا اطلاعات مربوط به تاریخچه شبکه های اجتماعی خود را به دولت آمریکا ارسال کنند.

این لایحه تقریبا 15 میلیون متقاضی ویزای مهاجر و غیر مهاجر را ملزم می کند تا اطلاعات مربوط به شبکه های اجتماعی که در طول پنج سال گذشته از آن ها استفاده کرده اند را به دولت ایالات متحده ارائه دهند. متقاضیان همچنین باید آدرس ایمیل و شماره تلفن قبلی خود را ارائه دهند. طبق این لایحه، 710،000 نفر از متقاضیان ویزا مهاجر و 14 میلیون نفر از متقاضیان ویزای غیر مهاجر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. همچنین از این متقاضیان سوال می شود که آیا آنها از کشور دیگری بیرون رانده شده اند؟ و یا اینکه اعضای خانواده ان ها درگیر فعالیت های تروریستی بوده اند؟

شبکه های اجتماعی

ویزا