43 Views
2018 Sep 22TrainingBusiness
img

مارکتینگ پلن یا همان برنامه و نقشه راه بازاریابی یک سند تجاری است که به هدف توصیف وضعیت کنونی شرکت در بازار و با اشاره به استراتژی بازاریابی Marketing Strategy در یک دوره زمانی مشخص براساس عناصر مارکتینگ نوشته شده است. یک برنامه بازاریابی معمولاً برای یک تا پنج سال تهیه می گردد.

به طور خلاصه و به زبان ساده تر ، مارکتینگ پلن ، برنامه بازاریابی مجموعه شما را برای یک دوره زمانی ، مشخص می نماید.

فواید برنامه بازاریابی
قطعا هر برنامه ریزی فواید بسیار زیادی در روند رشد خواهد داشت ، اما با توجه به اینکه بخش عمده درآمد شرکت از جذب مشتری و جذب مشتری به واسطه بازاریابی و مارکتینگ حاصل می شود ، لذا برنامه ریزی بازاریابی می تواند فواید بسیار زیادی داشته باشد.

 • برنامه بازاریابی مسیر موفقیت عملیات بازاریابی را روشن و از آن پشتیبانی می نماید.
 • برنامه بازاریابی به هماهنگ شدن فعالیت های برای دستیابی به اهداف کمک خواهد نمود.
 • مدیر را مجبور می نماید تا در مورد مسائل آتی پیش رو به روش نظام اند ، عکس العمل مناسب نشان دهد.
 • بین منابع در دسترس و فرصت های پیش روی سازمان در بازار ، تعادل ایجاد می گردد.
 • مارکتینگ پلن برای ارزیابی مستمر فعالیت سازمان یک چهارچوب مشخص فراهم می سازد. این برنامه سبب جلب توجه مدیران عالی به توسعه سازمان به جای حفظ موقعیت کنونی است.
 • مارکتینگ پلن به افزایش سطح عملکرد ، سرمایه گذاری بر نقاط قوت ، کم شدن نقاظ ضعف و تهدیدات و استقبال از فرصت ها کمک می نماید.
 • مارکتینگ پلن می تواند میزان ریسک منجر به شکست را به حداقل رساند.
 • برنامه بازاریابی قادر است تا نتایج نامطلوب ناشی از شرایط که خارج از کنترل مدیریت سازمان است را تعدیل نماید.
 • برنامه بازاریابی با نگاهی جامع به کسب و کار ، سازمان حمایت و به صورت فرایندی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی تدوین برنامه بازاریابی بین بازاریابی و دیگر بخش های سازمان عمل نماید.
 • آمادگی برای تغییر با هیجان بیشتری انجام می شود ، زیرا با داشتن اطلاعات ، مقاومت های سازمانی به حداقل می رسد.

عناصر و اجزای اساسی استاندارد مارکتینگ پلن

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار عبارت است از جمع آوری ، سازمان دهی و نوشتن داده ها در خصوص خرید محصولات و خدمات کنونی سازمان که می تواند شامل ۷ طبقه باشد:

 • تغییرات بازار : الگوی زمانی و نحوه خرید و دلایل آن
 • مشتریان : الگوی جمعیت شناختی ، بخش بندی بازار ، بازارهای هدف ، نیاز ، خواسته ، تقاضا ، فرآیند تصمیم گیری .
 • محصولات : محصولات موجود و محصولاتی که رقبا پیشنهاد می دهند.
 • میزان و نحوه فروش در بازار کنونی
 • الگوبرداری در صنعت
 • تأمین کنندگان
 • بازار هدف : کشف بازار هدف برای محصول و معرفی محصول برای آنان

محصول

 • تعریف محصول و اینکه چگونه این محصول با بازار هدف در ارتباط است. بازار به چه نیاز دارد ، چه تقاضایی وجود دارد. در حال حاضر ، بازار به چه محصولاتی دسترسی دارد. چه چیز بیشتری باید به مشتری ارائه شود.

رقبا

 • تشریح وضعیت رقبا در بازار ، تشریح نقاط عطف ، تمایز ، برنامه رقبا در مبحث مدیریت برند.

بیانیه مأموریت

 • نوشتن یک بیانیه مأموریت مناسب با فعالیت شرکت ، به چه کسی می فروشیم ، چه می فروشیم و چه تمایزی دارد.

استراتژی های بازار
استراتژی های بازاریابی و اشاره به ترفیعاتی که خریدار بدان نیاز و یا حداقل در زمان خرید بر آن اثر می گذارد. استراتژی های به این موارد اشاره دارد:

 • شبکه سازی
 • بازاریابی مستقیم : موارد چاپی و کوپن های تخفیف
 • برنامه های آموزشی : برای افزایش سطح آگاهی از برند.
 • نوشتن مقاله
 • فروش مستقیم / فروش شخصی
 • ارائه گزارش مطبوعاتی
 • نحوه حضور در نمایشگاه
 • وب سایت
 • قیمت گذاری ، جایگاه یابی ، برند سازی

بودجه بندی

 • بودجه ریزی برای سرمایه در دسترس : چه استراتژی برای هزینه ها در نظر داریم؟ کدام فعالیت باید توسط خودمان و کدام عمل را باید برون پساری نماییم؟

اهداف بازاریابی

 • انتخاب اهداف مناسب برای بازاریابی (به معنای اینکه بتوان اهداف را به صورت اعداد تعریف نمود).

بررسی و تحلیل نتایج

آزمون و ارزیابی ، شناسایی استراتژی هایی در حال استفاده :

 • نظرسنجی در بین مشتریان
 • رصد فروش ، مشتریان بالقوه ، مراجعه کنندگان به وب سایت ، تعداد مشتریان وفادار ، تعداد مشتریان معرف.

با تحقیقات در بازار هدف ، در خصوص رقبا ، شناخت موقعیت های منحصر به فرد برند ، جایگاه خود را بهتر شناخته و برای تغییر یا حفظ این جایگاه به درستی گام خواهیم برداشت. با انتخاب اهداف صحیح برای کمپین بازاریابی و تحلیل دائم آن ، در کمال از تلاش هایمان برای رسیدن به نتایج بهتر و صحیح تر ، بیشتر خواهد شد.
یادمان باشد موفقیت مدیریت بازاریابی در رصد و مقایسه دائم وضعیت موجود کمپین با اهداف از پیش تعیین شده است. پس باید برنامه یا طرح بازاریابی ، سندی زنده باشد.

مارکتینگ پلن

مارکتینگ

برنامه بازاریابی

Marketing Plan